Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 1990 - 1994
Mesleki Deneyim
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1987
Lüleburgaz Seyyar Cerrahi Hastanesi 1988 - 1990
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 1990 - 1994
Samsun Askeri Hastanesi 1994 - 1996
Havza Devlet Hastanesi 1997 - 1998
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 1998 - 2010
Özel Samsun Atasam Hastanesi 2010 - 2012
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar