Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merk. 1995
Mesleki Deneyim
1989-1990 Isparta Sütçüler Kesme Sağlık Ocağı
1990-1995 Siyami Ersek Kalp-Damar Cerrahisi Merk. ( Asistanlık )
1995-1998 Florence Nıghtıngele Hast. ( Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı )
1998-2003 Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak.( Kalp Ve Damar Cerrahisi Abd( Yard.Doç.Dr )
2003-2007 Samsun Mehmet Aydın Develet Hastanesi ( Kvc Uzmanı )
2007-2011 Özel Mediva Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar