Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji 1998
Mesleki Deneyim
Cizre Devlet Hastanesi
Acil Poliklinik Özel Kayseri Kalp Hastanesi
Karabük SSK Hastanesi
OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Samsun Özel Mediva Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar