Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD 1993
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar