Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Eylül 1988 - Ağustos 1994: GATA Tıp Fakültesi-Ankara

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Eylül 1994 – Ekim 2001: Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İstanbul

Mesleki Deneyim

Ekim 2001- Ekim 2004: Kardiyoloji Uzmanı, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul
Ekim 2004 – Ekim 2005: Kardiyoloji Araştırma Görevlisi, Johns Hopkins Üniversitesi, Kardiyoloji bölümü, Baltimore, A.B.D.
Ekim 2005- Ekim 2008: Kardiyoloji Uzmanı, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul
Ekim 2008-Ekim 2012 : Öğretim Üyesi (Yard. Doç. kadrosu,) GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji servisi, İstanbul
Ekim 2012- Haziran 2016: Öğretim Üyesi (Doç kadrosu, eğitim sorumlusu) GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji servisi, İstanbul
Ağustos 2016-Şubat 2021: Kardiyoloji servisi, Gebze Medicalpark hastanesi, Gebze - KOCAELİ
Mart 2021 - ……: Kardiyoloji servisi, Medicana Ataşehir Hastanesi, Ataşehir-İstanbul

Tıbbi İlgi Alanları

• Girişimsel Kardiyoloji
1. Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve bilekten anjiyografi )
2. Tıkalı Koroner arterlerin balon ile genişletilmesi ve stent yerleştirilmesi
3. Atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve patent ductus arteriozusun perkütan kapatılması (ameliyatsız kalp deliği kapatma işlemi)
4. Perkütan mitral balon valvulolasti (daralmış kapağın ameliyatsız kasıktan balon ile genişletilme işlemi)
5. Transkateter aort kapak imlantasyonu (TAVI; Daralmış aort kapağa Kasıktan kapak yerleştirme işlemi)
6. Bacak damarlarına Perkütan translumınal anjıoplasti ve stent işlemi (Tıkalı bacak damarlarının balon ve stent ile açılma işlemi)
7. Karotis stentleme işlemi (Tıkanmış beyni besleyen boyun damarlarının balon ve stentleme işlemi)
• Kalp pili yerleştirme
1. Pacemaker implantasyonu (Bir , iki ve üç kablolu kalp pil yerleştirme işlemi)
• Hipertansiyon tanı ve tedavisi (Tansiyon holteri)
• Kolesterol yüksekliği tedavisi
• Kalp yetersizliği tanı ve tedavisi
• Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi.
• Ritim bozuklukları tanı ve tedavisi (Ritim holter ile)
• Ekokardiyografi
• Transözefageal ekokardiyografi