Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

GATA Tıp Fakültesi Ankara, 1988-1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi İstanbul, 1994-2001

Mesleki Deneyim

Kardiyoloji Uzmanı, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul, 2001-2004
Kardiyoloji Araştırma Görevlisi, Johns Hopkins Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Baltimore, ABD, 2004-2005
Kardiyoloji Uzmanı, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İstanbul, 2005-2008
Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Kadrosu),  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İstanbul, 2008-2012
Öğretim Üyesi (Doç Kadrosu, Eğitim Sorumlusu) GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İstanbul, 2012-2016
Kardiyoloji Servisi, Gebze Medicalpark Hastanesi, Kocaeli, 2016-2021
Kardiyoloji Servisi, Medicana Ataşehir Hastanesi, Ataşehir-İstanbul, 2021-Halen

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve Bilekten Anjiyografi )
Tıkalı Koroner Arterlerin Balon ile Genişletilmesi ve Stent Yerleştirilmesi
Atriyal Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt ve Patent Ductus Arteriozusun Perkütan Kapatılması (Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatma İşlemi)
Perkütan Mitral Balon Valvulolasti (Daralmış Kapağın Ameliyatsız Kasıktan Balon ile Genişletilme İşlemi)
Transkateter Aort Kapak İmlantasyonu (TAVI; Daralmış Aort Kapağa Kasıktan Kapak Yerleştirme İşlemi)
Bacak Damarlarına Perkütan Translumınal Anjıoplasti ve Stent İşlemi (Tıkalı Bacak Damarlarının Balon ve Stent ile Açılma İşlemi)
Karotis Stentleme İşlemi (Tıkanmış Beyni Besleyen Boyun Damarlarının Balon ve Stentleme İşlemi)


Kalp Pili Yerleştirme
Pacemaker İmplantasyonu (Bir, İki ve Üç Kablolu Kalp Pil Yerleştirme İşlemi)


Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi (Tansiyon Holteri)
Kolesterol Yüksekliği Tedavisi
Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi
Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Ritim Bozuklukları Tanı ve Tedavisi (Ritim Holter ile)
Ekokardiyografi
Transözefageal Ekokardiyografi