Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

GATA Ankara Tıp Fakültesi, 1988-1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, 1994-2001

Mesleki Deneyim

Gümüşsuyu Asker Hastanesi (Kardiyoloji Uzmanı), 2001-2004

Johns Hopkins Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Baltimore, ABD (Kardiyoloji Arş. Gör.), 2004-2005

Gümüşsuyu Asker Hastanesi (Kardiyoloji Uzm.), 2005-2008

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi (Yrd. Doç. Dr.), 2008-2012

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi (Doç., Eğitim Sorumlusu), 2012-2016

Gebze Medicalpark Hastanesi Kardiyoloji Servisi, 2016-2021

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Servisi), 2021-Halen


Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve Bilekten Anjiyografi )

Tıkalı Koroner Arterlerin Balon ile Genişletilmesi ve Stent Yerleştirilmesi

Atriyal Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt ve Patent Ductus Arteriozusun Perkütan Kapatılması (Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatma İşlemi)

Perkütan Mitral Balon Valvulolasti (Daralmış Kapağın Ameliyatsız Kasıktan Balon ile Genişletilme İşlemi)

Transkateter Aort Kapak İmlantasyonu (TAVI; Daralmış Aort Kapağa Kasıktan Kapak Yerleştirme İşlemi)

Bacak Damarlarına Perkütan Translumınal Anjıoplasti ve Stent İşlemi (Tıkalı Bacak Damarlarının Balon ve Stent ile Açılma İşlemi)

Karotis Stentleme İşlemi (Tıkanmış Beyni Besleyen Boyun Damarlarının Balon ve Stentleme İşlemi)

Kalp Pili Yerleştirme

Pacemaker İmplantasyonu (Bir, İki ve Üç Kablolu Kalp Pil Yerleştirme İşlemi)

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi (Tansiyon Holteri)

Kolesterol Yüksekliği Tedavisi

Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi

Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi

Ritim Bozuklukları Tanı ve Tedavisi (Ritim Holter ile)

Ekokardiyografi

Transözefageal Ekokardiyografi