Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Trakya Üniversitesi - Tıp Fakültesi - 1991

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Beyoğlu Kuledibi Hastanesi - Haydarpaşa Numune Hastanesi - Radyoloji - 1997

Mesleki Deneyim

Diyarbakır Silvan Bayrambaşı Sağlık Ocağı (Mecburi Hizmet)

İstanbul Pendik Sağlık Ocağı

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi

Azerbaycan Baku Radiodiagnostic Center (Radyoloji İhtisas)

İstanbul Beyoğlu Kuledibi Hastanesi (Radyoloji İhtisas)

İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi (Radyoloji İhtisas)

Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bahçelievler Özel Yaşam Hastanesi

Kızılay Gaziosmanpaşa Tıp Merkezi

Kızılay Adatepe Tıpmerkezi

Kozyatağı Central Hospital (Başhekim-Genel Koordinatör)

İstanbul Euromed Görüntüleme Merkezi(Mesul Müdür)

Kadıköy Şifa Hastanesi

Kozyatağı Central Hospital (Başhekim-Genel Koordinatör)

Tıbbi İlgi Alanları

Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrasonografi

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Bilgisayarlı Tomografi

Mammografi

Us-bt Ve Mr Eşliğinde Biyopsi İşlemleri

Us Eşliğinde Meme Biyopsi-vakum Biyopsi

Perkutan Abse Drenajı

Perkutan Nefrostomi Takılması