Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991

Mesleki Deneyim

Medicana International İstanbul Hastanesi 2015-Halen
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, 2011-2013
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005-2011
Meb Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi, 1994-2005
Kilis Devlet Hastanesi, 1992-1994

Tıbbi İlgi Alanları

Gastroenteroloji