Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991
Mesleki Deneyim
MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ 2015-
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 2011-2013
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2005-2011
MEB KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ 1994-2005
KİLİS DEVLET HASTANESİ 1992-1994
Tıbbi İlgi Alanları

GASTROENTEROLOJİ

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar