Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
1997 Uzmanlık Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002 Doçentlik Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2016 Profesörlük İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mesleki Deneyim
1993-1997 Asistanlık Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1997-2001 Basasistanlık Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001-2003 Doçentlik Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003 Taksim Alman Hastanesi
2003-2009 Göztepe Şafak Hastanesi
2009-2021 Profesörlük İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziosmanpaşa Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Kalp Damarlarının Stentle Açılması
TAVI (Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi)
Mitraclip Yöntemi
Karotis Arterlerinin Stentle Açılması
Kalp Deliklerinin (ASD,VSD) Ameliyatsız Kapatılması
Koroner Anjiyografi veya Stent
Kronik Total Oklüzyonun Tedavisi
Evar Yöntemi ile Aort Anevrizma Tedavisi
Periferik Arter Hastalığı (Atardamar Tıkanıklığı)
Patent Foramen Ovale
Atrial Septal Defekt
Ventriküler Septal Defekt
Fistül Koil Embolizasyon

Özellikli İşlem

Kompleks Koroner Girişimler
Tavi Uygulaması
Mitraclip Uygulaması