Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1982-1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1989-1994 - İç Hastalıkları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1994-1997 - Kardiyoloji
Kardiyoloji Doçentlik (2003)
Profesörlük (2021)


Mesleki Deneyim

SSK Sivas- Divriği Dispanseri, Mecburi Hizmet, Dr 1988-1989

Ege Ünv.İç Hastalıkları  A.B.D 1989-1994 ASİSTAN

Ege Ünv.  Kardiyoloji  A.B.D 1994-1997 ASİSTAN

Özel Yücelen Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Servisi Uzm. Dr Muğla 1997-1998

Özel Atakalp Hastanesi-Kardiyoloji   1998-2004 UZMAN HEKİM

İzmir Özel Kent  Hastanesi-Kardiyoloji 2004-2021 UZMAN HEKİM

Medicana İzmir Hastanesi-Kardiyoloji Kliniği 2021- halenTıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Koroner Anjiyografi,  Balon Anjiyoplasti,  Stent, Kalp Pili Uygulamaları
Medikal Kardiyoloji
Koroner Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Diyabetes Mellitus, Lipid Metabolizma Bozuklukları,
Lipid Metabolizma Bozuklukları, Kalp Yetersizliği,  Kalp Kapak Hastalıkları, Ritim Bozuklukları, Romatizmal Bağ Doku Hastalıkları,Kardiyo -Hematoloji (Kan Hastalıkları ve Kalp )
Kanser ve Kalp Hastalıkları, Koroner Kalp Hastalığında Erken Tanı ve Tedavi, Doopler Ekokardiyografi (Kalp Ultrsaonografisi) ile Teşhis ve Tedavi


Kuruluşlara Üyelikler


Türk Kardiyoloji Derneği

(Girişimsel Kardiyoloji, Koroner Kalp Hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu)

Avrupa Kardiyoloji Derneği

Avrupa Ateroskleroz (EAS) Derneği

Hipertansiyonla Mücadele Derneği

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD)

Türk Tabibler Birliği


Akademik ve Bilimsel Aktiviteler

Tıpta Uzmanlık (TUS) Nisan sınavı Türkiye 3.cülüğü
Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Doçentlik Sertifikası (Assoc. Prof. Dr,2003)
Turkish Board for The Speciality Of Cardiology (Türkiye Kardiyoloji Yeterlilik Sertifikası, 2007-2013-2018)
Kocatepe Ünv. Tıp Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
Popüler Sağlık Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2012-halen)İdari Görevler

SSK Divriği Dispanseri Başhekimliği
Özel Yücelen Hastanesi Kardiyoloji Servisi Sorumluluğu-Muğla (1997-1998)
Özel Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Mes'ul-Kurucu Müdürlüğü,İzmir (1998-2003)
Özel Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği İzmir (2002-2003)
Özel Kent Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Sorumluluğu (2004-2021)

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar