Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

KoCaeli Tıp Fakültesi - 2009

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2016

Mesleki Deneyim

Bursa Devlet Hastanesi - 2016-2017

Bartın Devlet Hastanesi - 2017-2020

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2020 – 2021 (Başasistan)

Tıbbi İlgi Alanları

Eri̇şki̇n Ve Çocuk Travma Cerrahi̇si̇

Eri̇şki̇n Rekontrüksti̇f Cerrahi̇ ( Di̇z Protezi̇, Kalça Protezi̇, Omuz Protezi̇ Ve Revi̇zyon Cerrahi̇leri̇)
Spor Yaralanmaları ( Di̇z Ve Omuz Artroskopi̇si̇)

Özellikli İşlem

Eri̇şki̇n Ve Çocuk Travma Cerrahi̇si̇

Eri̇şki̇n Rekontrüksti̇f Cerrahi̇ ( Di̇z Protezi̇, Kalça Protezi̇, Omuz Protezi̇ Ve Revi̇zyon Cerrahi̇leri̇)

Spor Yaralanmalari ( Di̇z Ve Omuz Artroskopi̇si̇)

Bilimsel Yayınlar

1. SCI ve SCE Expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler

• Cansabuncu G, Gumus F. Pre-operative predictors of lower extremity swelling following total knee arthroplasty in patients with venous insufficiency and osteoarthritis. International Orthopaedics (SICOT) (2021). doi.org/10.1007/s00264-020-04888-0

• Akalin, Y, Cansabuncu, G, Cevik, N. et al. An evaluation of the results of locked plate osteosynthesis applied without the use of bone graft in Sanders type III and IV intraarticular calcaneus fractures. International Orthopaedics (SICOT) 44, 2753–2760 (2020). https://doi.org/10.1007/s00264-020-04691-x

• Şahin N, Cansabuncu G, Cevik N, Türker O, Özkaya G, Özkan Y. A randomized comparison of the proximal crescentic osteotomy and rotational scarf osteotomy in the treatment of hallux valgus. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2018; 52(4), 261-266

•  Cevik N, Cansabuncu G, Akalın Y, Otuzbir A,  Öztürk A,  Özkan Y. Functional and radiological results of percutaneous K-wire aided Metaizeau technique in the treatment of displaced radial neck fractures in children. Acta orthopaedica et traumatologica turcica, 2018;52(6), 428-434.

•  Özkan Y, Akalin Y,  Cevik N, Cansabuncu G,  Öztürk A. The Efficacy Of 1, 2- Intercompartmental Supraretinacular Artery Pedicled Vascularised Bone Graft For Scaphoid Proximal End Non-Union And Avascular Necrosis. Acta orthopaedica Belgica, 2017;83(4), 589-598.

2. SCI ve SCE Expanded kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler


• Cansabuncu G, Şahin N, Akalın Y,  Öztürk A,  Cevik N,  Özkan Y. Zoledronic acid administration enhances fracture healing in osteoporotic fractures in ovariectomized rabbits. SANAMED. 2019;14(1), 29-36.


• Cansabuncu S, Yilmaz C, Cansabuncu G, Çağlayan Ü, Karasu D. The effect of preincisional

wound site infiltration with multimodal analgesia on postoperative pain in total knee arthroplasty. Eastern Journal of Medical Sciences, 2019;144-148.


3. Ulusal dergilerde yayımlanmış makaleler


• Cansabuncu G, Gümüş F. Total Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Turnike Kullanımının Alt Ekstremite Venöz Sistem Üzerine Etkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 2021;5(1), 50-56


• Cansabuncu G, Cansabuncu S. A comparison of peri-articular injection and femoral block for pain management after total knee arthroplasty: A prospective cohort study. Journal of Surgery and Medicine, 2020;4(4), 263-266.


• Akalın Y, Cansabuncu G, Çevik N, Öztürk A. Early Results of Early Intervention in Patients with Perilunate Dislocation and Fractured Dislocation. Kafkas J Med Sci 2019; 9(2):60–66 doi: 10.5505/kjms.2019.23230


• Şahin N, Cansabuncu G, Öztaş S. Tuberculosis: a rare cause of foot and ankle pain. The European Research Journal 2016; 2(1), 71-73 (case report)


4. Kitap Bölümü Yazarlığı


• Gökhan Cansabuncu, Mustafa Herdem, Yüksel  Özkan. Distal Radius Kırıklarında Açık Yerleştirme: Volar Dorsal Kombine Plakla Tespit. Editörler:  Özkan MH, Sülün TS, Başçı O. Distal Radius Kırıkları Güncel Yaklaşımlar. US Akademi, 2019


5. Davetli Konuşmalar


• Tibia Kırığı ve Uzun Bacak Alçılama; Video Sunum. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 22-27 Ekim 2019 Antalya


6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler


• A comparison of intraoperative epidural analgesia and intraoperative periarticular injection on pain control following total knee arthroplasty. Karasu D, Şahin N, Cansabuncu G, Yılmaz C, Cansabuncu S. (Euroanaesthesia 3-5 june 2017- Geneva, Switzerland)

7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler