Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015
Mesleki Deneyim
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı) (Doçent), 2021
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı) (Doktor Öğretim Üyesi), 2017-2021
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Dermatoloji Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi), 2011-2015
Viyana Tıp Üniversitesi (Dermatoloji Departmanı, Dermato-Onkoloji Birimi), Avusturya, 2019
Tıbbi İlgi Alanları
Deri Kanserleri
Deri Cerrahisi
Sedef Hastalığı
Allerjik Deri Hastalıkları
Ekzema
Ürtiker
Saç Hastalıkları
Tırnak Hastalıkları
Akne (Sivilce)
Mantar Hastalıkları
Ağız Hastalıkları
Özellikli İşlem
Deri Cerrahisi
Tırnak Cerrahisi
Dermatoskopi ile Ben Muayenesi ve Takibi
Kryoterapi (Siğil ve Et Benlerinin Tedavisinde)
Radyofrekans Koter (Siğil ve Et Benlerinin Tedavisinde)
Allerji Testleri
PRP
Mezoterapi