Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

TC Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Radyoloji Bölümü 1990


Mesleki Deneyim

2005 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Profesör

1999 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Doçent

1996 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent

1990 S.B. Ankara Hastanesi Radyoloji Bölümü, Başasistan

!987 Isparta, Sütçüler, Kesme sağlık ocağı hekimliği


Tıbbi İlgi Alanları

İlgi ve çalışma alanları “Toraks” ve “Baş-boyun” radyolojisidir.
Tanısal Radyoloji alanında Ultrasonografi/Doppler Ultrasonografi
Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Röntgen ile çalışmaktadır.
Yanısıra, Toraks ve Baş-boyun Radyolojisi alanlarında girişimsel radyoloji işlemlerini de yapmaktadır.
Baş-boyun radyolojisi konusunda, Avrupa Baş-boyun Radyolojisi Derneği (ESHNR)’den alınmıştır yeterlik belgesi bulunmaktadır.
Toraks ve Baş-boyun Radyolojisi konularında ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel toplantıda 120’yi aşkın konuşma yaptı.
Ulusal ve uluslararası pekçok bilimsel toplantının düzenlenmesinde görev almıştır. Halen ESHNR sınav komisyonunda görev almaktadır.
Ayrıca Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu üyesi, ve Eğitim programları düzenleme komisyonu başkanıdır.
Türk Radyoloji Derneği Kış Okulları başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Avrupa baş-boyun radyolojisi kongresini 2013 yılında, Türkiye/İzmir’de düzenlemiş ve başkanlığını üstlenmiştir.


Özellikli İşlem

Toraks Radyolojisi, tanısal ve girişimsel işlemler (akciğer biyopsileri, drenaj işlemleri vb.)
Baş-boyun Radyolojisi, tanısal ve girişimsel işlemler (kalın ve ince iğne biyopsileri vb.)


Üyelikler

Türk Radyoloji Derneği (TRD),

Türk Toraks Radyolojisi Derneği (TTRD),

Avrupa Radyoloji Derneği (ESR),

Avrupa Toraks Radyolojisi Derneği (ESTI),

Avrupa Baş-Boyun Radyolojisi Derneği (ESHNR)