Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2011
Mesleki Deneyim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Araştırma Hastanesi 2005-2011
Tunceli Devlet Hastanesi 2011-2012
Özel Referans Hastanesi 2013-2020
Sivas Devlet Hastanesi 2020-2021
Sivas Numune Hastanesi 2020-2021
Tıbbi İlgi Alanları

  MR ( 1.5 Tesla)

  BT

  4D Ultrasonografi

  Ayrıntılı Usg

  Renkli Doppler

  Mamografi

  Dijital Röntgen

  HSG

  Skopi

  Kemik Dansitometri

Özellikli İşlem