Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Bezmialem Vakıf Ünivesitesi, Tıpta Uzmanlık, 2017

Mesleki Deneyim

Mardin Özel Cihanpol Hastanesi, 2017-2019

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, 2019

Tıbbi İlgi Alanları

Spor Yaralanmaları

Rehabilitasyon

Spor Hekimliği

Travmatoloji

Artroskopi