Doç. Dr. Volkan Ülker

Doç. Dr. Volkan Ülker

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Volkan Ülker

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1996


Mesleki Deneyim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Uzman Doktor (1996-1997)

University of Amsterdam, AMC, Amsterdam-Hollanda, Mikrocerrahi Eğitimi (1995)

Tatvan Asker Hastanesi, Askerlik Hizmeti (1997-1998)

İstanbul Kadıköy Şifa Hastanesi, Uzman Doktor (1998-2001)

Karolinska Institute, Stockholm-İsveç, Eğitim Bursu (1998)

Wayne State University, DMC, Detroit-ABD, Gözlemci (2001)

İstanbul VKV Amerikan Hastanesi, Uzman Doktor (2002-2007)

Humbolt University, Charite Hospital, Berlin-Almanya, Gözlemci (2006)

İstanbul Adam Men’s Health Center, Kurucu Ortak (2007-2009)

Oksigen Hospital, Bakü-Azerbaycan, Uzman Doktor (2009-2010)

Antalya Medline Hastanesi, Uzman Doktor (2010-2013)

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Uzman Doktor (2013-2016)

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Doçent Doktor (2016-2021)

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York-ABD, Gözlemci (2017)


Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji
Retrograd İntarenal Cerrahi (RIRS)
Holmiyum Lazer Prostat Enükleasyonu (HoLEP)
Böbrek Taş Hastalıkları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Bilimsel yayınlar

A- Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

  Ulker V, Gulerce Z, Celik O, Cakmak O, Yucel C, Can E, Turna B. Visual clarity of irrigants used during flexible ureterorenoscopy: an in vitro comparison. Cent European J Urol. 2020 Dec;73(4):514-519.

  Micoogullari U, Yucel C, Ulker V, Keskin MZ, Celik O. Vaginocutaneous fistula: A rare long-term complication of transobturator tape procedure for stress incontinence. Urologia. 2020 Aug;3:391560320947260

  Erdogru T, Celik O, Hladun T, Kazimoglu H, Micoogullari U, Akincioglu E, Ulker V, Cakmak O, Can E. Comparison of suture material of vesico-urethral anastomosis in robotic radical prostatectomy. Cent European J Urol. 2020 Jul;73:134-139.

  Kızılay F, Ulker V, Çelik O, Özdemir T, Çakmak Ö, Can E, Nazlı O. The evaluation of the effectiveness of Gilaburu (Viburnum opulus L.) extract in the medical expulsive treatment of distal ureteral stones. Turk J Urol. 2019 Dec;45(Supp. 1):S63-S69.

  Yucel C, Arslan FD, Ekmekci S, Ulker V, Kisa E, Erdogan Yucel E, Ucar M, Ilbey YO, Celik O, Basok BI, Kozacioglu Z. Protective Effect of All-Trans Retinoic Acid in Cisplatin-Induced Testicular Damage in Rats. World J Mens Health. 2019 May;37(2):249-256.

  Ulker V, Atalay HA, Cakmak O, Yucel C, Celik O, Kozacioglu Z. Smartphone-based stent tracking application for prevention of forgotten ureteral double-J stents: a prospective study. Int Braz J Urol. 2019 Mar-Apr;45(2):376-383.

Ulker V, Cakmak O, Yucel C, Can E, Celik O, Ilbey YO. The efficacy and safety of bilateral same-session ureteroscopy with holmium laser lithotripsy in the treatment of bilateral ureteral stones. Minerva Urol Nefrol. 2019 Feb 14;71(2):174-180

  Yucel C, Erdogan Yucel E, Arslan FD, Ekmekci S, Kisa E, Ulker V, Ucar M, Ilbey YO, Celik O, Isbilen Basok B, Kozacioglu Z. All-trans retinoic acid prevents cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2019 Feb;392(2):159-164.

  Ulker V, Celik O. Endoscopic, Single-Session Management of Encrusted, Forgotten Ureteral Stents. Medicina (Kaunas). 2019 Feb 26;55(3). pii: E58.

  Atalay HA, Ulker V, Canat L, Özer M, Can O, Penniston KL. Validation of the Turkish version of the Wisconsin stone-quality of life questionnaire. Turk J Urol. 2018 Mar 16;45(2):118-123.

  Yucel C, Ulker V, Kisa E, Koc G, Ilbey YO. Laparoscopic Transperitoneal Nephrectomy in Non-functioning Severe Hydronephrotic Kidneys With or Without Renal Stone. Cureus. 2018 Dec 13;10(12):e3729.

  Ulker V, Atalay HA, Cakır C, Sargan A: Giant malignant fibrous histiocytoma of the testis. Turk J Urol 2018;44(1):79-81.

  Atalay HA, Akarsu M, Canat L, Ulker V, Alkan I, Ozkuvanci U. Impact of poor glysemic control of type 2 diabetes mellitus on serum prostate-spesific antigen concentrations in men. Prostate Int. 2017 Sep;5(3):104-109.

  Cakmak O, Cimen S, Tarhan H, Ekin RG, Akarken I, Ulker V, Celik O, Yucel C, Kisa E, Ergani B, Cetin T, Kozacioglu Z: Listening to music during shock wave lithotripsy decreases anxiety, pain and dissatisfaction: a randomized controlled study. Wien Klin Wochenschr. 2017 Oct;129(19-20):687-691.

  Atalay HA, Canat HL, Ulker V, Alkan I, Ozkuvanci U, Altunrende F: Impact of personalized three-dimentional (3D) printed pelvicalyceal system models on patient information in percutaneous nephrolithotripsy surgery: a pilot study. Int Braz J Urol. 2017 May-Jun;43(3):470-475.

Atalay HA, Ulker V, Alkan I, Canat L, Ozkuvancı U, Altunrende F: Impact of three-dimentional-printed pelvicaliceal system models on residents understanding of pelvicalyceal system anatomy before percutaneous nephrolithotripsy surgery: a pilot study. J Endourol. 2016 Oct;30(10):1132-1137.

Ulker V, Esen T: Hemangioma of the glans penis treated with Nd:YAG laser. Int Urol Nephrol. 2005;37(1):95-6.

Ulker V, Günhan M, Vural G, Dal H: Lipoma of the urinary bladder. BJU Int. 2001;88(6):644.

Ulker V, Garibyan H, Kurth KH: Comparison of inguinal and laparoscopic approaches in the treatment of varicocele. Int Urol Nephrol. 1997;29(1):71-7.

Ulker V, Semerci B, Onal A, Kosay S, Apaydın E, Gursan A: Systemic absorbtion of gentamicin in penile prosthesis operations. Urol Int. 1996;57(4):218-20.

Ulker V, Ozyurt C, Gursan A: Renal cell carcinoma in a giant renal cyst: a case report and review of the literature. Int Urol Nephrol. 1996;28(2):141-4

Ulker V, Apaydin E, Gursan A, Ozyurt C: Eosinophilic Cystitis induced by Mitomycin-C. Int Urol Nephrol. 1996;28(6):755-9.


B- Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ülker V, Cüreklibatır İ. Primer monosemptomatik Enürezis noktürna tedavisinde  desmopressin. Medical Journal of Izmir Hospital. 2019;23(4):275-281.

Ülker V, Yılmaz N, Ağuş N, Can E, Çakmak Ö, Yücel C, Çelik O, İlbey YÖ. Bacterial Colonization of Ureteral Double-J Stents in Patients with Negative Urine Culture. Journal of Urological Surgery, 6(2), 125-129.

Ülker V, Atalay HA, Alkan İ, Altunrende F. Dijital Fleksibl Üreterorenoskoplar. Endoüroloji Bülteni 2018;10-11:22-26.

Ülker V. Fleksibl üreterorenoskopi ile kronik unilateral hematürinin tanı ve tedavisi. Yeni Üroloji Dergisi 2018;13(3):24-27.

Atalay HA, Merder E, Ülker V, Alkan İ, Canat L, Özkuvancı Ü, Altunrende F. Benign prostat hiperplazili hastalarda Danimarka Prostat Semptom Skorunun Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Journal of Recontructive Urology 2017;7(1):1-7.

Atalay HA, Canat L, Ülker V, Alkan İ, Altunrende F. Renal Hücreli Kanser Nedeni İle Yapılan Laparoskopik ve Robot Yardımlı Nefron Koruyucu Cerrahi Sonrası Sınır Pozitifliğinin İnsidansı ve Kliniğe Etkisi. Endoüroloji Bülteni 2015;8:50-55.

Ötünçtemur A, Köklü İ, Dursun M, Şahin S, Beşiroğlu H, Erkoç M, Danış E, Bozkurt M, Ülker V, Özbek E. Böbrek taşı tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi deneyimlerimiz. The Cystoscope 2014;1:82-87.

Ülker V, Erol B, Bazmanoğlu E, Esen T. 2 cm’ye kadar olan böbrek taşlarının tedavisinde fleksibl üreterorenoskopi ve holmiyum lazer litotripsi. Türk Üroloji Dergisi 2006;32(3):355-358.

Günhan M, Ülker V, Topsakal M. Nadir bir ESWL komplikasyonu: Akut pankreatit. Türk Üroloji Dergisi 2002;28(3):343-344.

Ülker V, Garibyan H, Kurth KH. Laparoskopik Varikoselektomi: Cazip bir seçenek mi? Üroloji Bülteni 1996;7(2):105-107.

Semerci B, Altay B, Apaydın E, Ülker V, Çıkılı N, Cüreklibatır İ. Subfertil erkeklerin transrektal ultrason ile incelenmesi değerli midir? Alsancak Devlet  Hastanesi Tıp Dergisi 1996; 4(1):7-9.

Özyurt C, Ülker V, Gürsan A: Vaginal metastasis from Renal Cell Carcinoma. Medical Journal of Ege University1995;5(3-4):109-110.

Semerci BM, Koçak İ, Ülker V, Mülazımoğlu N. Soliter Vena renalis invazyonu gösteren multifokal bir böbrek adenokarsinomu olgusu. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1995;33(2):308-311.C- Kitap bölümü

  Semerci B, Ulker V. Tips for Intravesical Chemotherapy and Immunotherapy. In Rane, A, Turna B, Autorino R, Rassweiler JJ, editors. Practical Tips in Urology 1st edition. Berlin: Springer (Germany). 2017, pp.209-215.


D- Diğer yazılar

  Ulker V, van der Poel H: 8th European Urological Winter Forum. European Urology Today 1999, 9(1): 5-6.

Doç. Dr. Volkan Ülker Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Volkan Ülker hekimimizin Üroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU