Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi, 1994


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999


Mesleki Deneyim

Medipol Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Uzman), 1999-2001

Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Başasistan), 2001-2015

Ataşehir Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Uzman), 2015-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Kardivasküler Sistem Hastalıkları

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar

Mide-Barsak Hastalıkları

Beslenme Bozuklukları

Allerji ve İmmünoloji

Geriatri

Kronik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri