Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Atatürk Üniversitesi / 2002

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Atatürk Üniversitesi / 2011

Mesleki Deneyim

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

Oltu Devlet Hastanesi

Bursa Devlet Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Ceylan International Hospital

Bursa Medicalpark Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Diabetes mellitus

Hipertansiyon

Anemi

Tiroid hastalıkları

Gastrointestinal sistem hastalıkları (mide, bağırsak, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları)

Üriner sistem hastalıkları (Böbrek yetmezliği ve enfeksiyonları)

Metabolik hastalıklar ( insülin direnci, obezite)

Solunum sistemi hastalıkları ( pnömani, koah, kronik bronşit)

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar