Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi A.D 2004

Mesleki Deneyim

Osmaniye Bahçe Devlet Hastanesi 1997-1999

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2004

GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi 2004-2005

Columbia University New York Presbyterian Hospital Lung Transplantation Program 2006-2009

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D. 2009-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Minimal invazif Cerrahi

Uyanık akciğer ve mediasten ameliyatları

Akciğer kanseri

Bronşiektazi

Mediasten tümörleri ve hastalıkları

Trakea (havayolu) tümörleri

Havayolu Darlıkları

Göğüs duvarı tümörleri,

Göğüs duvarı deformiteleri (Güvercin göğsü, Kunduracı göğsü)

El ve koltuk altı aşırı terlemesi

Özellikli İşlem

Videotorakoskopik akciğer ameliyatları (VATS, kapalı akciğerameliyatları)
Videotorakoskopik mediyasten ameliyatları (timüs bezi hastalıkları, tümörler)
Nuss Yönetemi (kapalı) ile göğüs duvarı şekil bozukluklarının ameliyatları
Trakea cerrahisi (tümörler, darlıklar)
KOAH’da bronkoskopik hacim küçültücü tedavi
Videotorakoskopik (kapalı) plevra ameliyatları