Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A.H 2003

Mesleki Deneyim

Giresun İli, 2. Nolu Merkez Sağlık Ocağı 1995-1997

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. E.A.H 1997-2003

Ankara Numune E.A.H 2003-2010 (Uzman)

Ankara Numune E.A.H 2010-2012 (Başasistan)

Ankara Numune E.A.H 2012-2019 (Doçent)

Ankara Şehir Hastanesi  2019-2021

Özellikli İşlem

Omurga ve omurilik cerrahisi (Spinal cerrahi)

Travma

Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi (Endoskopik Spinal girişimler)

Girişimsel Ağrı Uygulamaları