Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Mesleki Deneyim
Yerköy-Sarayköy Sağlık Ocağı 1994-1995
Çubuk-Yenice Sağlık Ocağı 1995-1998
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi 1998-2003
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 2003-2004
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 2004-2011
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 2011-2022
Tıbbi İlgi Alanları

Hipertansiyon
Kolesterol
Kalp hastalıkları
Şeker (Diyabet) hastalığı
Mide ve bağırsak hastalıkları
Solunum yolu hastalıkları
Romatizmal hastalıklar
Kansızlık
Tiroid bezi hastalıkları ve tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
Endoskopik girişimsel işlemler ( intestinal kanamalar, polipektomi işlemleri, intestinal darlıklarda balon dilatasyonu, mide ve kalın barsak lezyonlarının endoskopik tedavileri, PEG-enteral beslenme, obezite hastalığında mide balon ve botoks uygulaması)