Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1992-1998)


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2003) Göğüs Hastalıkları
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2004-2008) İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları


Mesleki Deneyim

Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (2008-2010) Uzman
Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (2010-2012) Şef Yardımcısı
Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi E.A.H (2012-2018) Eğitim ve İdari Sorumlusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Faklts. (2018-2021) Anabilim Dalı Başkanı
Ankara Şehir Hastanesi (2019-2021) Eğitim ve İdari Sorumlusu


Özellikli İşlem

Astım,

Allerjik Rinit,

İlaç Allerjisi,

Ürtiker/Anjiyo ödem,

İmmünoterapi,

Besin Allerjisi vs.