Mezun olduğu Tıp Fakultesi ve yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2008


Uzmanlik Egitimi Aldigi yer ve yılı

Dr. Siyami Ersek Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

2009-2013


Mesleki Deneyim

Kardiyoloji Uzmanı, Sivas Numune Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü), 2014-

2015

 Doktora Sonrası Araştırmacı, Texas A&M University, Texas A&M Institute for

Preclinical Studies 2015-2017

Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aritmi Departmanı,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018-2019

Öğretim Üyesi (Doçent), Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aritmi Departmanı, İstanbul

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2022

 Uluslararası Kardiyoloji Uzmanlık Programı Sorumlusu, İstanbul Medeniyet

Üniversitesi & Somaliland Hargeisa University, 2018-2022

 Kardiyak Elektrofizyolog ve Kardiyoloji Uzmanı , Medicana Ataşehir, 2022-

Günümüz

 02.11.2015 ile 30 Aralık 2017 tarihleri arasında Texas A&M Üniversitesi’nde (Texas

A&M Institute for Preclinical Studies) doktora sonrası araştırmacı (Postdoctoral

Research Associate) ünvanı ile kardiyak elektrofizyoloji (kalp pili ve kardiyak

ablasyon) alanında çalışmıştır.

2020 ve 2021 yıllarında ile Prag/Cophenagen/Madrid ve Brüksel’de düzenlenen

ABBOTT Girişimsel Elektrofizyoloji tarafından verilen girişimsel elektrofizyol


Tıbbi İlgi Alanları

Kardiyak Ablasyon (Atriyal Fibrilasyon, Supraventriküler taşikardi, ventriküler
erken atım gibi bazı ritm bozukluklarının girişimsel tedavisi)
Elektrofizyolojik Çalışma (Bayılmanın veya bazı ritm bozukluklarının tanısı amaçlı
yapılan girişimsel işlem)
Kalıcı Kalp Pili Takılması (VVI, DDD, ICD ve Biventriküler ICD)
Kalp Kateterizasyonu (El bileğinden veya kasık bölgesinden)
Koroner balon (Perkutan anjiyoplasti) ve stent yerleştirme işlemi (El bileğinden
veya kasık bölgesinden)
Efor testi
Ritm Holter Monitorizasyonu (24 saatlik EKG kaydı)
Kan basıncı (Tansiyon) Holteri
Transözefajiyal ekokardiyografi (TEE)
Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Kolesterol Yüksekliği Tedavisi
Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi
Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Ritim Bozuklukları Tanı ve Tedavisi