Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitei Tıp Fakültesi 1994


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003


Mesleki Deneyim
Güven Hastanesi Ankara

Başkent Üniversitesi Ankara


Tıbbi İlgi Alanları
Obezite Cerrahisi

Kalın Bağırsak Hastalıkları

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Pankreatik Nanoknife Tedavisi

Kanser Cerrahisi

Proktoloji