Uzm. Dr. Erdi Seçkin

Uzm. Dr. Erdi Seçkin

PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Erdi Seçkin
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2019
Mesleki Deneyim
Tokat Niksar Toplum Sağlığı Merkezi, Pratisyen Hekim 2014
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan Doktor 2015-2019
Sivas Suşehri Devlet Hastanesi, Uzman Doktor 2019-2023
Medicana International Ankara Hastanesi 2023-Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel Yayınlar

1- Acar, M., Alkan, Ş. B., Durmaz, M. S., Seçkin, E., Öztemel, K., Sezgin, Z., & Akbaba, A. (2018).

Sakrum’un Multİdedektör Bİlgİsayarli Tomografİ YÖntemİ ile Morfometrİk Analİzİ. Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 125-130.
2- Kara, T., Seçkin, E., Durmaz, M. S., & Kocaoğlu, C. (2018). Indirect inguinal hernia containing
uterus, fallopian tube, and ovary in a term infant. Pediatric Urology Case Reports, 5(3), 89-93.
3- Musa, A. C. A. R., ALKAN, Ş. B., DURMAZ, M. S., SEÇKİN, E., ÖZTEMEL, K., SEZGİN, Z., &
AKBABA, A. SAKRUM’UN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE
MORFOMETRİK ANALİZİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 125-130.
4- Tekin, A. F., Yılmaz, H., Kara, T., Seçkin, E., Aybay, M. N., & Alkan, E. (2019). A very rare case:
Hydatid cyst surrounding uterus and magnetic resonance imaging findings in the pregnant
patient. Radiology Case Reports, 14(2), 168-170.
5- Seçkin, E. (2019). Superior mesenteric artery syndrome with superior mesenteric artery
thrombosis: A case report. Journal of Surgery and Medicine, 3(4), 330-332.
6- Acar, M., Alkan, S. B., Tolu, I., Seçkin, E., Soyal, R., Saricat, S., & Yildiz, R. (2019).
Morphometric analysis of cervical vertebrae with multidetector computerized tomography.
Yurtiçi Poster Bildiriler
1- Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, Ender Alkan. Giant Right Atrium. 16. Balkan Radyoloji Kongresi,
Kuşadası, 2018
2- Fatih Ateş, Erdi Seçkin, Halil İbrahim Şara, Muhammed Sami Çoban, Turgay Kara, Mehmet
Sedat Durmaz. Penile Mondor’s Disease in a 20 Year Old Male: Case Report. 16. Balkan
Radyoloji Kongresi, Kuşadası, 2018
3- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, VEFA ÖNER, ENDER ALKAN, HASAN ERDOĞAN, İSMET
TOLU. SİNONAZAL FİBRÖZ DİSPLAZİ VE ENFEKSİYON. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı,
Ankara, 2016
4- MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, VEFA ÖNER, NAHİDE T. KAHRAMAN, ERDİ SEÇKİN,
İSMET TOLU. REKTUM KANSERİ İZOLE MANDİBULA METASTAZI MR BULGULARI. TMRD 21.
Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
5- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, NAHİDE T. KAHRAMAN, ENDER ALKAN, ÖZGÜR ÖNER,
İSMET TOLU. POSTERİOR GLENOHUMERAL ÇIKIKTA REDÜKSİYON ÖNCESİ VE SONRASI MR
BULGULARI. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
6- ŞAHABETTİN AKBAYRAK, VEFA ÖNER, SEMİHA HİDAYETOĞLU, ERDİ SEÇKİN, ALİ FUAT TEKİN,
MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, İSMET TOLU. BÜYÜME DURAKLAMA HATLARI VE
İNTRAEPİFİZYEL SİLÜET GÖRÜNÜMÜ. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
7- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, VEFA ÖNER, ÖZGÜR ÖNER, ENDER ALKAN, HASAN
ERDOĞAN. SARKOİDOZDA GRANÜLOMATÖZ HİPOFİZİT MR BULGULARI. TMRD 21. Yıllık
Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
8- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, ÖZGÜR ÖNER, VEFA ÖNER, ENDER ALKAN, HASAN
ERDOĞAN. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE TİPİK TÜBERKÜLOZ GRANÜLOMLARI. TMRD 21. Yıllık
Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
9- MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, VEFA ÖNER, HASAN ERDOĞAN, ERDİ SEÇKİN, NAHİDE T.
KAHRAMAN. CHİARİ 1.5 MALFORMASYONUNDA PSÖDOTÜMÖRAL GÖRÜNÜM. TMRD 21.
Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
10- ŞAHABETTİN AKBAYRAK, ASLAN AKIN, ERDİ SEÇKİN, ENDER ALKAN, İSMET TOLU. MAMİLLER
CİSİM KOMŞULUĞUNDA HİPOTALAMİK LİPOM OLGUSU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI.
TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
11- ERDİ SEÇKİN, ENDER ALKAN, ŞAHABETTİN AKBAYRAK, MUHSİN NUH AYBAY, NAHİDE T.
KAHRAMAN, ALİ FUAT TEKİN. NADİR BİR OLGU: YENİDOĞANDA DEV KONJENİTAL OVER KİSTİ.
TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2016
12- Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan, Ayşegül Altunkeser, Hasan Erdoğan, Özgür
Öner. NADİR BİR OLGU: SERVİKAL ADENOMA MALİGNUM. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi,
Antalya 2017
13- Fatma Zeynep Arslan, Hasan Erdoğan, Mehmet Sedat Durmaz, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin,
Hatice Yazar Kıvrak. OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LUDWİG ANJİNİ. TRD 38. Ulusal Radyoloji
Kongresi, Antalya 2017
14- Hasan Erdoğan, Ali Fuat Tekin, Fatih Öncü, Fatma Zeynep Arslan, Erdi Seçkin, Vefa Öner.
MRG’DE HİPOFİZ BEZİNDE SİNYAL KAYBI GÖRÜLMESİ SONUCU TANIYA GİDEN
HEMAKROMATOZİS OLGUSU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2017
15- Hasan Erdoğan, Mehmet Sedat Durmaz, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan.
İNGUİNAL MESANE HERNİASYONU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2017
16- Mehmet Sedat Durmaz, Hasan Erdoğan, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan, Ali Fuat Tekin,
İsmet Tolu. FLEP KANLANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR VASKÜLER
GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ; SUPERB MİCRO-VASCULAR GÖRÜNTÜLEME (SMI). TRD 38. Ulusal
Radyoloji Kongresi, Antalya 2017
17- Ali Fuat Tekin, Ayşegül Altunkeser, Mehmet Sedat Durmaz, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan.
MEME İÇİNDE MEME: DEV HAMARTOMUN MRG BULGULARI. TRD 38. Ulusal Radyoloji
Kongresi, Antalya 2017
18- Erdi Seçkin, Zeynep Fatma Arslan, Fatih Öncü, Mehmet Sedat Durmaz, Hasan Erdoğan,
Muhsin Nuh Aybay. GASTRİK SCHWANNOM. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2017
19- Fatma Zeynep Arslan, Erdi Seçkin, Ayşegül Altunkeser, Hasan Erdoğan, Mehmet Sedat
Durmaz, Meral Büyükterzi. SAĞ AORTİK ARKUSLU OLGUDA ANEVRİZMA ONARIMI SONRASI
ENDOLEAK SENDROMU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 2017
20- Şahabettin Akbayrak, Mualla Akdeniz, Canan Kocaoğlu, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, Muhsin
Nuh Aybay. NADİR BİR KARIN AĞRISI NEDENİ: HEMATOMETROKOLPOS GÖRÜNTÜLEME
BULGULARI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
21- Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, Şahabettin Akbayrak, Ayşe Altuntaş. SÜPERİOR MEZENTERİK
ARTER SENDROMU VE SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER TROMBOZU BİRLİKTELİĞİ. 37. Ulusal
Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
22- Şahabettin Akbayrak, Mehmet Sedat Durmaz, Muhsin Nuh Aybay, Ender Alkan, Nahide
Türkkahraman, Erdi Seçkin. JOUBERT SENDROMU: BİR OLGU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi,
Antalya, 2016
23- Şahabettin Akbayrak, Mualla Akdeniz, Ender Alkan, Muhsin Nuh Aybay, Erdi Seçkin. SANDVİÇ
VERTEBRA GÖRÜNÜMÜ: OSTEOPETROZİS. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
24- Şahabettin Akbayrak, Mehmet Sedat Durmaz, Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, Nahide
Türkkahraman, Muhsin Nuh Aybay NADİR BİR AKSESUAR KEMİK; EPİSTERNAL KEMİKÇİK. 37.
Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
25- Muhsin Nuh Aybay, Vefa Öner, Hasan Erdoğan, Şahabettin Akbayrak, Ender Alkan, Erdi
Seçkin. NÖROBEHÇET HASTALIĞI: MR BULGULARI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016


Uzm. Dr. Erdi Seçkin Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Erdi Seçkin hekimimizin Radyoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU