Doç. Dr. Koray Başdelioğlu

Doç. Dr. Koray Başdelioğlu

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Koray Başdelioğlu

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2009

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011-2016

Mesleki Deneyim 

Pratisyen Hekim Küçükçekmece Fatih Sağlık Ocağı, İstanbul/Türkiye 2009-2011

Asistan Hekim Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir/Türkiye 2011-2016

Uzman Hekim Eskişehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Eskişehir/Türkiye (Mecburi Hizmet) 2016-2017

Yandal Asistan Hekim Şişli Hamideye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, İstanbul/Türkiye 2017-2018

Uzman Hekim Esenyurt Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul/Türkiye (Mecburi Hizmet) 2018-2019

Uzman Hekim İstanbul Onkoloji Hastanesi, İstanbul/Türkiye 2019-2021

Fellow Padova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri Bilim Dalı, Padova/İtalya 2021-2021

Fellow Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri Kliniği, İstanbul/Türkiye 2021-2022

Doçent Doktor Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı 2022-2022

Tıbbi İlgi Alanları

Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri

Artroplasti

Spor Yaralanmaları Artroskopik Cerrahi

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Basdelioglu K, Toksöz Yıldırım AN, Akkaya A, Ozkanli SS, Ozturk MB, Ozkan K. Primary Cutaneous Cribriform Carcinoma of the Heel: A Rare Case Report. J Am Podiatr Med Assoc. 2022 Jul:112(4): doi: 10.7547/21-021

A2. Basdelioglu K, Toksöz Yıldırım AN, Reddy K, Özkan K. Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation (Nora's Lesion) of the Foot: A Case Report and Literature Review of Nora's Lesion of the Foot. Cureus. 2022 Apr 17;14(4):e24197.

A3. Basdelioglu K, Tatar Mİ, Aksu BÇ, Meriç G. Chondromyxoid Fibroma of the Calcaneus: A Rare Case Report. Cureus 14(2): e21950. doi:10.7759/cureus.21950

A4. Basdelioglu K, Meriç G, Sargın S, Atik A, Ulusal AE, Akseki D. Response to Letter to Editor "Comments on the study "The effect of platelet‑rich plasma on fracture healing in long‑bone pseudoarthrosis". Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021 Jan 26. doi: 10.1007/s00590-021-02882-9.

A5. Basdelioglu K. Bone Metastasis: Evaluation of 1100 Patients with Breast Cancer. Int J Clin Exp Pathol. 2021;14(3):338-347

A6. Basdelioglu K. Review of upper extremity bone metastasis: A retrospective cohort study of 61 patients. J Surg Med. 2020;4(12):1223-1226. doi: 10.28982/josam.823584

A7. Basdelioglu K. Case Report Of A Posterior Malleol Metastasis: A Very Rare Metastasis Localization. J Am Podiatr Med Assoc. 2021 Mar 1;111(2):Article_18. doi: 10.7547/20-142.

A8. Basdelioglu K. Effects of Body Mass Index on Outcomes of Total Knee Arthroplasty. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021;31(3):595-600. https://doi.org/10.1007/s00590-020-02829-6

A9. Meriç G, Basdelioglu K, Yanık B, Sargın S, Ulusal AE. Posterior Border Distance: An Effective Diagnostic Measurement for Carpal Tunnel Syndrome Using Ultrasonography. Cureus. 2020;12(10):e11010. doi:10.7759/cureus.11010

A10. Basdelioglu K. Features of Spine Metastases; A Retrospective View. Int J Spine Surg. 2021;15(1):119-29

A11. Basdelioglu K, Meriç G, Sargın S, Atik A, Ulusal AE, Akseki D. The effect of platelet-rich plasma on fracture healing in long-bone pseudoarthrosis.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020;30(8):1481-6 doi:10.1007/s00590-020-02730-2

A12. Basdelioglu K. Radiologic and Demographic Characteristics of Patients with Plantar Calcaneal Spur. J Foot Ankle Surg. 2021;60(1):51-4. doi:10.1053/j.jfas.2020.06.016

A13. Basdelioglu K. Pathological Clavicle Fracture: Initial Presentation of Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Cureus. 2020 Feb 24;12(2):e7094

A14. Basdelioglu K, Atik A, Sargın S.A total hip arthroplasty practice in a coxarthrosis case with hereditary multiple exostoses. Kuw Med J. 2021;53(1):88-91

A15. Basdelioglu K. Case Report of a Very Rare Trauma Combination: Concomitant Complex Ipsilateral Ankle Fracture Associated with Tibia Shaft Fracture. Eastern J Med Sci. 2019: 4(3):138-141.

A16. Basdelioglu K, Sargın S, Şahin N, Atik A. A Giant Enchondroma Mimicking Sarcoidosis: Report of Case and Review of the Literature. Ann of Clin Onc. doi:10.31487/j.ACO.2019.02.03

A17. Basdelioglu K, Meriç G, Pündük Z, Akseki D, Atik A, Sargın S. Outcomes Of Isokinetic Tests And Functional Assessment Of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Transtibial Versus Single Anatomıic Femoral Tunnel Technique. Acta Orth. Turc. 2019 Mar;53(2):86-91 doi:10.1016/j.aott.2019.01.004

A18. Irmak F, Basdelioglu K, Sirvan SS, Sevim KZ, Yeşilada AK. Benign soft tissue tumors of the hand: A retrospective review of 17 year exprience. Hand and Microsurgery 2018; 7(2): 88-92

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Basdelioglu K. An unexpected cause of heel pain:What is your diagnosis? 11th International Congress on Surgery. 19 Nov. 2020 (Online)

B2. Basdelioglu K. Case report of a very rare trauma combination Concomitant complex ipsilateral ankle fracture associated with tibia shaft fracture. 1st International Virtual Orthopedic Trauma Camp. 14-15 Nov. 2020 (Online)

B3. Basdelioglu K. Pathological Clavicle Fracture: Initial Presentation of Intrahepatic Cholangiocarcinoma. 1st International Virtual Orthopedic Trauma Camp. 14-15 Nov. 2020 (Online)

B4. Meric G, Basdelioglu K, Yanik B, Sargın S, Ulusal AE. Posterior Border Distance: A New Diagnostic Measurement For Carpal Tunnel Syndrome Using Ultrasonography. 18th. EFORT Congress 31 May-02 June 2017

B5. Basdelioglu K, Meric G, Punduk Z, Akseki D, Atik A,Ulusal A.E, Sargın S. Outcomes Of Isokinetic Tests And Functional Assesment In Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Transtibial Versus Anatomic Femoral Single Tunnel Drilling Technique. 18th EFORT Congress 31 May-02 June 2017

C. Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Yazdığı ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler:

C2.1. Akseki D, Pınar H, Başdelioğlu K. Dejeneratif Dizde Menisküs ve Artroskopi. Menisküs TUSYAD Kitap Serisi 2016: Bölüm 23; S:185-193

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1. Başdelioğlu K. Pelvic Bone Metastases: Pattern and Distribution of 151 cases. ACU Sag Bil Derg. 2021;12(2):228-233

D2. Beyzadeoğlu T, Başdelioğlu K, Yıldırım K, Karaca N. Osteotomi Sonrası Rehabilitasyon ve Spora Dönüş. TOTBİD Dergisi 2020;19:464–467

D3. Meric G, Atik A, Ulusal A.E, Başdelioğlu K, Özyürek S, Demir A . Omuz Eklem İçi Enjeksiyon Sonrası Bir Septik Artrit Olgusu. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;3(2):118-21

D4. Meric G, Budeyri A, Başdelioğlu K, Demir A, Ulusal AE. Halluks rijidusta tedavi seçenekleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(2):85-89.

D5. Meric G, Demir A, Başdelioğlu K, Ulusal AE. Volar radyokarpal bağ rüptürü ile birlikte radyokarpal eklemin volar çıkığı: Bir olgu sunumu. El ve Mikrocerrahi Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 2012;1(3):107-10

D6. Erduran M, Aydın M, Can I, Başdelioğlu K. Bir Orf Olgusu. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(1):16-8.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. Başdelioğlu K. Proksimal Önkol Metastazının Neden Olduğu Posterior İnterosseöz Sinir Felci: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. 16-20 Kasım 2020

E2. Başdelioğlu K. Patolojik Klavikula Kırığı: İntrahepatik Kolanjiokarsinom'un İlk Bulgusu. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. 16-20 Kasım 2020

E3. Meric G, Başdelioğlu K, Yanik B, Sargın S, Ulusal AE. Karpal Tünel Sendromunun Ultrasonografik Değerlendirmesinde Yeni Bir Parametre: Posterior Kenar Mesafesi.

Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016

E4. Başdelioğlu K, Meriç G, Pündük Z, Akseki D, Atik A, Sargın S. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda İzokinetik Test Sonuçları Ve Fonksiyonel Değerlendirme: Transtibial vs Anatomik Femoral Tek Tünel Tekniği. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016

E5. Başdelioğlu K, Meriç G, Sargın S, Atik A, Ulusal A.E, Akseki D. Trombositten Zengin Plazmanın Uzun Kemik Psödoartrozunun İyileşmesine Etkisi. XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-01 Kasım 2015

E6. Başdelioğlu K, Sargın S, Meriç G, Atik A. Cavanagh Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-01 Kasım 2015

E7. Sargın S, Atik A, Meriç G, Başdelioğlu K. Freiberg Hastalığının Tedavisinde Eklem İçi Dorsal Kama Osteotomi ve K Teli İle Tespitin Sonuçları. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 25-30 Ekim 2016

E8. Meriç G, Altınışık J, Başdelioğlu K, Demir A, Ulusal A.E. Ekstansör Tendon Dislokasyonu 6 Vaka: Aile Olgusu. XXIII. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim- 03 Kasım 2013

E9. Meriç G, Atik A, Ulusal A.E, Başdelioğlu K, Özyürek S, Demir A. Omuz İntraartiküler Enjeksiyon Sonrası Bir Septik Artrit Olgusu. XXIII. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim- 03 Kasım 2013 Antalya

Doç. Dr. Koray Başdelioğlu Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Koray Başdelioğlu hekimimizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU