Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi / 1977
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Beyoğlu Belediye Hastanesi / 1982
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar