Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1994
Mesleki Deneyim
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar