Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 1984 - 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD. / 1994-1999
Mesleki Deneyim
Medicana İnternational İstanbul Hastanesi, Anesteziyoloji / 2008-
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Kliniği / 1999-2008
Akademik Kariyer
2018 Beykoz üniversitesi, SMYO Yrd.Doç.Dr. Öğretim görevlisi
Tıbbi İlgi Alanları

Kardiovasküler Cerrahi
Transplantasyon Cerrahi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER

A-3a: (SCI-EXPANDED DERGILERDE ÖZGÜN ARAŞTIRMA, MAKALE)
1. Demiroluk S, Salihoglu Z, Zengin K, Kose Y, Taskin M, “The effects of pneumoperitoneum on respiratory mechanics during bariatric surgery,” Obes Surg 12, 376-379 (2002).
2. Demiroluk S, Salihoglu Z, Bakan M, Bozkurt P “Effects of intraperitoneal and extraperitoneal carbondioxide insufflation on blood gases during perioperative period” J Laparoendosc Adv . 14, 219-22 (2004)
3. Zengin K., Taskin M, Sakoglu N, Salihoglu Z, Demiroluk S, Uzun H, “Systemic inflammatory response after laparoscopic and open application of adjustable banding for morbidly obese patients,” Obes Surg 12, 276-279 (2002).
4. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Kose Y, “Comparison of effects of remifentanil, alfentanil and fentanyl on cardiovascular responses to tracheal intubation in morbidly obese patients,” Eur J Anesthesiol, 19, 125-128 (2002).
5. Salihoglu Z, Demiroluk S, Dikmen Y, “Respiratory mechanics in morbid obese patients with choronic obstructive pulmonary disease and hipertension during pneumoperitoneum,” Eu. J Anesthesiol 20, 658-661 (2003).
6. Dikmen Y, Eminoglu E, Salihoglu Z, Demiroluk S “Pulmonary mechanics during isoflurane, sevoflurane and desflurane anaesthesia,” Anaesthesia 58, 745-748 (2003).
7. Celik V, Salihoglu Z, Demiroluk S,Unal E, Yavuz N, Karaca S, Carkman S, Demiroluk O, “Effect of intra-abdominal pressure level on gastric intramucosal pH during pneumoperitoneum” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 14, 247-9 (2004).
8. Ziya Salihoğlu, Murat Yıldırım, Şener Demiroluk, Güner Kaya, Adem Karataş, Metin Ertem.Evaluation of the Postoperative Pain and Recovery Characteristics of Intravenous Paracetamol on Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 155-160
9. Salihoglu, Ziya ; Yildirim, Murat ; Demiroluk, Sener ; Kaya, Guner ; Karatas, Adem ; Ertem, Metin ; Aytac, Erman . Evaluation of Intravenous Paracetamol Administration on Postoperative Pain and Recovery Characteristics in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques: August 2009 - Volume 19 - Issue 4 - p 321-323
10. Salihoglu, Ziya ; Demiroluk, Sener ; Baca, Bilgi ; Ayan, Fadl ı; Kara, Halil
Effects of Pneumoperitoneum and Positioning on Respiratory Mechanics in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients During Nissen Fundoplication. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques: October 2008 - Volume 18 - Issue 5 - p 437-440
11. Arda Ozyuksel Ozgur Yildirim Mustafa Avsar Mehmet Hayirlioglu, Sener Demiroluk Osman Kucukosmanoglu Mehmet Salih Bilal. Surgical correction of cor triatriatum sinister in the paediatric population: mid-term results in 15 cases. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Volume 47, Issue 1, 1 January 2015, Pages e25–e28
12. Ozgur Yildirim. Mustafa Avsar. Arda Ozyuksel. Mehmet Akdemir M.D. Cenap Zeybek M.D. Sener Demiroluk. Mehmet Salih Bilal . Modified Single Versus Double‐Patch Technique for the Repair of Complete Atrioventricular Septal Defect. J Card Surg 2015;30:595–600
13. Ozgur Yildirim. Arda Ozyuksel. Mustafa Avsar. Can Yerebakan . Cenap Zeybek. Sener Demiroluk. Mehmet Salih Bilal. Mid‐Term Results of Congenital Supravalvar Mitral Ring Resection. J Card Surg 04 May 2015;30:591–594
14. Mehmet Salih Bilal . Mustafa Kemal Avşar . Özgür Yıldırım. Arda Özyüksel. Cenap Zeybek. Osman Küçükosmanoğlu. Şener Demiroluk. Double Switch Procedure and Surgical Alternatives for the Treatment of Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries. J Card Surg 2016;31:231–236

A-3b: (SCI-E DERGILERDE EDİTÖRE MEKTUP, SAĞLIK BILIMLERINDE VAKA TAKDIMI)
1. Salihoglu Z, Dikmen Y, Demiroluk S, Hamzaoglu I, Paksoy M “Oral aphthous ulcers after difficult intubation in a patient with Behcet’s disease, ” Anesthesia 57, 620-621 (2002).
2. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Duren M, Yavuz N “Videoendoscopic parathyroidectomy: gaseous or gasless technique?,” Anesth Analg 96, 1819 (2002).
3. Salihoglu Z, Demiroluk S, Yavuz N “Minimally invasive preperitoneal inguinal hernia repair with epidural anaesthesia,” Anaesth Intensive Care 30, 813-814 (2002).
4. Salihoglu Z, Demiroluk S, Dikmen Y, Taskin M, “Intramucosal pH measurements for extremely obese patients during laparoscopic bariatric surgery,” Anesth Analg 98, 265-266 (2004).
5. Ziya Salihoglu, Sener Demiroluk, Oktay Demirkiran, Serpil Cakmakkaya, Fatih Aydogan, Sinan Carkman, Yildiz Kose. The Effects of Pneumothorax on the Respiratory Mechanics During Laparoscopic Surgery. Journal of Laparoscopic & Advanced Surgical Techniques Vol. 18, No.3

A-7a: (SCI-EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKI YURTDIŞI HAKEMLI DERGILERDEKI YAYINLAR)

1. P Bozkurt, S Demiroluk, G.Kaya, Y Tunalı, S Dervişoğlu, O Senyüz “ Anaesthetic Management of Infants with Persistent Hyperinsulinaemic Hyopoglycamia Undergoing Near Total Distal Pancreatectomy ’’ Asean Jounal of anaesthesiology 3:1, 50- 53(2002)
2. Salihoglu Z, Demiroluk S, Cakmakkaya S, Gorgun E, Kose Y “Influence of the patient positioning on respiratory mechanics during pneumoperitoneum,” Middle East J Anesthesiol 16, 521-528 (2002).
3. Demirkiran O, Salihoglu Z, Karaca S, Demiroluk S, “Experience with using pethidine for intravenous regional anaesthesia,” The Asean Journal of Anaesthesiology 3, 83-86 (2002).
4. Salihoglu Z, Demiroluk S, Gorgun E, Karaca S, Ozcelik F, “ Effects of sevoflurane versus TIVA on gastric mucosal pH and hemodynamic status in colon cancer surgery,” Middle East J Anesthesiol 17, 359-369 (2003).
5. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Emin I, Kose Y, “Effects of sevoflurane, propofol and position changes on respiratory mechanics,” Middle East J Anesthesiol 17, 811-8 (2004).
5. Salihoglu Z, Demiroluk S, , Kose Y, Zengin K, Kose Y, Taskin M, Gökay Vural B. Neuromusculae effects of Cisatracurıum in Morbıdly obese Patients . Middle East J Anesthesiol 19 (4), 2008

A-7b) SCI EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKI YURTDIŞI HAKEMLI DERGILERDEKI VAKA TAKDIMLERI

1. Salihoglu Z, Demiroluk S, Kose Y “Accidental subarachnoid injection of atracurium: A case report,” J Anesth 16, 72-74 (2002).
2. Salihoglu Z, Demiroluk S, Hamzaoglu I, Kose Y, “Isolated vena jugularis internal dilatation after central venouse catheterisation in a patient with behcet disease,” Case Rep Clin Pract Rev 4, 302-304 (2003).

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER

B3: YURTIÇI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. F Altıntaş, P Bozkurt, Ş Demiroluk, E Atilla, G Kaya “ Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda rokuronyumun nöromusküler bloğa ve entübasyon koşullarına etkisinin değerlendirilmesi’’ Anestezi Dergisi 8(3), 197-200, (2000).
2. Salihoglu Z, Karaca S, Köse Y, Demiroluk Ş, Demiraran Y, “Primer büllöz amfizemde anestezi uygulaması: (olgu sunumu),” Cerrahpaşa Tıp Dergisi 32, 180-183, (2001).
3. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Beşirli K, Özçelik MF, Köse Y, “Transhiyatal özofajektomi sırasında trakeal rüptür (olgu sunumu),”. G.K.D. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 7, 84-86, (2001).
4. Salihoglu Z, Karaca S, Demiroluk Ş, Demirkiran O, Kose Y, “Wolff parkinson white sendromunda anestezi uygulanması (olgu sunumu),” G.K.D. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg. 8, 46-48, (2002).
5. Ekici B, Karaca S, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, “Sevofluran ile tek soluk indüksiyonu ile propofol indüksiyonunun entübasyona hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması,” Cerrahpaşa Tıp dergisi 33, 20-27, (2002).
6. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Karaca S, Köse Y, “Midazolam ile paradoks reaksiyon (3 olgu nedeni ile),” Anestezi Dergisi 10, 69-71, (2002).
7. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Karaca S, Köse Y, “Bolus dozda ve bölünmüş dozlarda verilen mivakuryumun etkilerinin karşılaştırılması,” Anestezi Dergisi 10, 89-93, (2002).
8. Demirkiran O, Kordi A, Güngör O, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, “Laparoskopik kolesistektomilerde çok yönlü analjezi uygulanmasının postoperatif ağrı, bulantı-kusma üzerine etkileri,” End. Lap. ve Minimal İnvasiv Cerrahi Dergisi 9, 73-76, (2002).
9. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, “Morbid obez hastalarda cisatrakuryumun nöromüsküler iletilere etkileri,” Anestezi Dergisi 10, 247-250, (2002).
10. Çakmakkaya S, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, “Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidrotoraks (olgu sunumu),” Anestezi Dergisi 11, 155-157, (2003).
11. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Demirkiran O, Çakmakkaya S, Köse Y, “Laparoskopik cerrahi sırasında gelişen pnömotoraksın solunum mekaniğine etkileri,” Klinik Gelişim 16, 60-65, (2003).
12. Özdilmaç İ, Altıntaş F, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Aydın S, Uzun H, “Alt batın cerrahisinde genel anestezi ile epidural+genel anestezi uygulamasının stres yanıta etkileri,” Anestezi Dergisi 11, 195-200, (2003).
13. Salihoglu Z,“Demiroluk Ş, Karaca S, Çağlar G, Demiraran Y, “Feokromasitoma operasyonu sırasında supraventriküler taşikardi ile birlikte hipertansiyonda diltiazem kullanımı (olgu sunumu),” Cerrahpaşa Tıp Dergisi 34, 164-6, (2003).
14. Demirok M, Dikmen Y, Demiroluk Ş, Salihoglu Z,“Ringer laktat ve HES 200/0.5 solüsyonları ile sıvı replasmanının onkotik basınç, osmalarite ve koagülasyon faktörleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması,” Cerrahpaşa Tıp Dergisi 34, 171-7 (2003).
15. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Bozkurt P, Köse Y, Ertem M, “Pnömoperitonun plasma potasyum üzerine etkisi” End. Lap. ve Minimal İnvasiv Cerrahi Dergisi 11, 29-34 (2004).
16. Salihoglu Z, Altıntaş F, Demiroluk Ş, Çakmakkaya S, Bozkurt P, Kaya G, “Laparaskopik Nissen fundoplikasyonunda pnömoperitonyum ve pozisyon değişikliklerinin solunum mekaniğine etkileri” Anestezi Dergisi 12, 284-7 (2004).
17. Ziya Salihoğlu, Şener Demiroluk, Ahmet Demirkaya, Ezel Ersen, Bilgi Baca, İsmail Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu. Effects of positioning and ventilation strategy on the parameters of respiratory mechanics and blood gases during video-assisted thoracoscopic esophagectomy. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2010;18(3):209-213

A10. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN VE ÖZETI YAYINLANAN BILDIRI VEYA KONUŞMA )
1. S. Demiroluk, O.Demirkıran, B.Ekici, Y.Kose “ Intraokuler pressure changes during laparoscopy’’ 9th ESA anniversary meeting and Euroanesthesia 2001, Gothenburg, Sweden Eur J Anesthesiol Vol. 18 Supplement 21 A33, 9, Greenwich Medical Media Ltd, London (2001).
2. Salihoglu Z,, Demiroluk S, Demirkiran O, Cakmakkaya S, Dikmen Y, Kose Y, “The effects of PEEP and recruitment manoeuvre on respiratory mechanics after pneumoperitoneum,” 10th ESA anniversary meeting and 24th EAA annual meeting Euroanesthesia 2002, Nice France Eur J Anesthesiol Vol. 19 Supplement 24, 70 Greenwich Medical Media Ltd, London (2002).
3. Demiroluk O, Dikmen Y, Demiroluk S, Salihoglu Z, “ Comparison of effect of PEEP after desuflation and thoroughout the pneumoperitoneum on respiratory mechanics,” 11th ESA anniversary meeting and Euroanesthesia 2003, Glaskow, Scotland Eur J Anesthesiol Vol. 20 Supplement 30 A269, 71, Greenwich Medical Media Ltd, London (2003).
4. Altintas F, Salihoglu Z,, Demiroluk S, Yurdakul F, Kaya G “The effects of sufentanyl on hemodynamic responses in the anaesthesia induction in hypertensive patients,” 13th world congress of anaesthesiologists, April 18-23, Paris, France (2004).
5. Altintas F, Demiroluk S, Salihoglu Z, Bozkurt P, Kaya G “Epidural patient-controlled analgesia in geriatric patients,” 13th world congress of anaesthesiologists, April 18-23, Paris, France (2004).
A11. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TAM METNİ VEYA ÖZETI YAYINLANAN POSTER
1. Demiroluk S, Salihoglu Z, Demirkiran O, Kose Y “The effects of pneumoperitoneum and position changes on intraocular pressure,” International anesthesia research society 77th clinical and scientefic congress New Orleans, USA, Anesth Analg 96 (2003).
2. S Demiroluk, Y.Kose, S.Karaca, B.Dildok “Comparison of hemodynamıc and neuromuscular effects of divided and single doses of mivacurium and rocuronium’’ 12th world congress of anaesthesiologists Montreal, Canada , P1.3.24,5(2000)
3. Salihoglu Z, Zengin K, Demiroluk S, Demirkiran O, Kose Y, Taskin M “Comparison of respiratory function tests after two different anesthetic techniques following laparoscopic morbid obesity surgery,” 6th congress of the International federation for the surgery of obesity (IFSO), 3th International symposium on laparoscopic obesity surgery (ISLOS), 15th İnternational symposium on obesity surgery, Create, Greece, Obes Surg 11(4) FD Communications inc, Niagara falls, NY (2001).
4. O.Demirkıran, S Demiroluk, Y Kose “ Liver and renal function after repeated sevoflurane anaesthesia(Case Report)’’ 11th European congress of anaesthesiology(Censa), Minerva Anestesiologica V67;Suppl 1, 452(2001)
5. O.Demirkıran, S Demiroluk, Y Kose “ comparison of cisatracurium and atracurium on intraocular pressure’’11th European congress of anaesthesiology(Censa), Minerva Anestesiologica V67;Suppl 1, 258(2001)
6. Salihoglu Z, Zengin K, Demiroluk S, Cakmakkaya S, Kose Y, Taskin M, “Effect of position changes and pneumoperitoneum on respiratory mechanics in the laparoscopic morbid obesity surgery”. 6th congress of the International federation for the surgery of obesity (IFSO), 3th International symposium on laparoscopic obesity surgery (ISLOS), 15th İnternational symposium on obesity surgery, Create, Greece, Obes Surg 11(4) FD Communications inc, Niagara falls, NY (2001).
7. Salihoglu Z, Demiroluk S, Kose Y, Carkman S, “The effect of combine epidural anesthesia on the haemodynamics and the blood gases in the colon cancer surgery,” Joint meeting of MSCP and TACS & 9th Turkish national congress of colorectal surgery, Antalya (2001).
8. Salihoglu Z, Demiroluk S, Kose Y, Carkman S, “ the effects of colon cancer surgery on splanchnic perfusion” Joint meeting of MSCP and TACS & 9th Turkish national congress of colorectal surgery, Antalya (2001).
9. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Kose Y, Taskin M, “ Effects of body mass index on respiratory mechanics during pneumoperitoneum,” 7th congress of the International federation for the surgery of obesity (IFSO), 4th International symposium on laparoscopic obesity surgery (ISLOS), 16th International symposium on obesity surgery, Sao Paolo, Brasil, Obes Surg 12(4) FD Communications inc, Niagara falls, NY (2002).
10. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Zengin K, Taskin M “Comparison of the effects anesthetics on glucose level during bariatric surgery,” 7th congress of the International federation for the surgery of obesity (IFSO), 4th International symposium on laparoscopic obesity surgery (ISLOS), 16th International symposium on obesity surgery, Sao Paolo, Brasil, Obes Surg 12(4) FD Communications inc, Niagara falls, NY (2002).
11. Salihoglu Z, Demirkiran O, Demiroluk S, Kose Y, Kaya G, “Neuromuscular effects of rocuronium in patients with parkinson disease,” International anesthesia research society 77th clinical and scientefic congress New Orleans, USA, Anesth Analg 96 (2003).
12. Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Cakmakkaya S, Kose Y “The effect of patient positioning on respiratory mechanics on severe COPD patients during pneumoperitoneum” International anesthesia research society 77th clinical and scientefic congress New Orleans, USA, Anesth Analg 96 (2003).
13. Salihoglu Z, Altintas F, Ozdilmac I, Demiroluk S, Uzun H. “The effect of epidural anesthesia with 0.25 % bupivacaine on the neuro endocrine response to major abdominal surgery”. International anesthesia research society 77th clinical and scientefic congress New Orleans, USA, Anesth Analg 96 (2003)

B8: ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN VE ÖZETİ YAYINLANMIŞ BILDIRI VEYA KONUŞMA
1. P Bozkurt, F Altıntaş, Ş Demiroluk, G Kaya, Y Tunalı, Y Dikmen, Y Köse, O F Şenyüz, M Sarıyar “ Karaciğer transplantasyonunda gastrik tonometre değerlendirilmesi ’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXII. kongresi, Yoğun bakım derneği VI. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VI. kongresi, özet kitabı, Antalya, 36(S177), (1998)
2. G Kaya, F Altıntaş, Ş Demiroluk,Y Tunalı, P Bozkurt, Y Dikmen, M Sarıyar, O F Şenyüz “ Karaciğer transplantasyonu dönemlerinde hemodinamik değişiklikler’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXII. kongresi, Yoğun bakım derneği VI. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VI. kongresi, özet kitabı, Antalya, 37(S178), (1998)
3. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Demirkıran O, Köse Y, “Pnömoperitonyum sonrası kısa süreli PEEP uygulanmasının solunum mekaniklerine etkisi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 542, (2001).
4. Demirok M, Dikmen Y, Demiroluk Ş, Salihoglu Z, “Kristalloid ve kolloid solüsyonları ile sıvı replasmanının onkotik basınç üzerine etkilerinin karşılaştırılması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVI ulusal ve I. Uluslararası kongresi, Antalya, Türk Anest. Rean. Cem. Mecmuası, kongre ek sayısı, (2002).
5. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Demiroluk Ö, Köse Y, “Pnömoperitonyum sırasında desfluran, sevofluran ve izofluranın kan şekerine olan etkilerinin karşılaştırılması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVI ulusal ve I. Uluslararası kongresi, Antalya, Türk Anest. Rean. Cem .Mecmuası, kongre ek sayısı, 7,(2002).
6. Demiroluk Ö, Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Hayırlıoğlu M, Köse Y, Pnömoperitonyum sırası ve sonrasında PEEP uygulamasının solunum mekanikleri ve oksijenasyon üzerine etkileri” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVI ulusal ve I. Uluslararası kongresi, Antalya, Türk Anest. Rean. Cem .Mecmuası, kongre ek sayısı, 18, (2002).
7. İşbilen C, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Kaya G, “Genç ve yaşlı hastalarda sisatrakuryumun sevofluran veya desfluran kullanımına göre nöromüsküler etkilerinin karşılaştırılması” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVII ulusal kongresi, Türk Anest. Rean. Cem .Mecmuası, kongre ek sayısı, Antalya, 37 (2004).

B9. ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA TAM METNI VEYA ÖZETI YAYINLANAN POSTER

1. O Yılmaz, S Karaca, Ş Demiroluk, B dildök, Y Köse “Mobid obez hastalarda TİVA uygulaması’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXI. kongresi, Yoğun bakım derneği V. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği V. kongresi, özet kitabı, Bursa, 45(S344),(1997)
2. O Yılmaz, S Karaca, Ş Demiroluk, B Dildök, Y Köse “Larengeal maske ile anestezi’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXI. kongresi, Yoğun bakım derneği V. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği V. kongresi, özet kitabı, Bursa, 76(S373),(1997)
3. Karaca S, Salihoglu Z, Çağlar G, Demiroluk Ş, “ Feokromasitoma operasyonu sırasında hipertansif kriz” XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VI. Yoğun bakım kongresi, VI. Göğüs ve kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi, özet kitabı, Antalya, (1998).
4. Karaca S, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Bakan M, Çağlar G, “Solunum fonksiyonları kısıtlı bir hastada anestezi uygulaması,” XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VI. Yoğun bakım kongresi, VI. Göğüs ve kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi, özet kitabı, Antalya, (1998).
5. G Kaya ,P Bozkurt,, Ş Demiroluk, F Altıntaş, Y Tunalı, Y Dikmen,M Sarıyar ,O F Şenyüz ‘’ Cerrahpaşa tıp fakültesinde yapılan karaciğer transplantasyonlarında anestezi izlenimlerimiz’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXII. kongresi, Yoğun bakım derneği VI. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VI. kongresi, özet kitabı, Antalya, 34(S206), (1998)
6. Ş Demiroluk, S Karaca, Ö Ünlüsoy, B Dildök “ Karaciğer kisthidatik operasyonunda anaflaksi’’ XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VII. Yoğun bakım kongresi, VII. Göğüs ve kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi, özet kitabı, Mersin, P94,192, (1999)
7. Salihoglu Z, Karaca S, Demiroluk Ş, Dildök B, “CO2 insüflasyonunun vücut ısısına etkileri,” XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, VII. Yoğun bakım kongresi, VII. Göğüs ve kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi, özet kitabı, Mersin, P100,191, (1999).
8. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Demirkıran O, Köse Y, Laparaskopik morbid obez ameliyatlarında, pnömoperitonyum ve pozisyon değişikliklerinin solunum mekaniklerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği IX. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, GA p19, (2001).
9.Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, “Laparoskopik kolesistektomilerde, intraoperatif PaCO2 değişimleri,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği IX. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 532, (2001).
10. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, Demirok M, “Sirozlu bir hastada tekrarlayan anestezi uygulamalarında karaciğer fonksiyon testleri (olgu sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 533, (2001).
11. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Ekici B, Köse Y, “Diyabetik ayak cerrahisinde, sinir bloğu ve genel anestezi uygulamasının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 484, (2001).
12. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Karaca S, Köse Y, Yavuz N, Ertem M, “Wegener granülamatozisli bir hastada tekrarlayan anestezi uygulamaları (olgu sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 533, (2001).
13. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Karaca S, Köse Y, “H1 ve H2 blokajı sonrası, indüksiyonda atrakuryum ve cisatrakuryumun hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 534, (2001).
14. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, Emin İ, “Damar ve havayolu basısı yapan retrosternal tiroid (olgu sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 535, (2001).
15. Çakmakkaya S, Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Köse Y, Kahveci B, “Uyku apne sendromlu bir hastada anestezi uygulanması (olgu sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 535, (2001).
16. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Demirkiran O, Köse Y, Hamzaoğlu İ, “ Behçet hastasında santral ven kateteri sonrası jugular ven trombozu (olgu sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 532, (2001).
17. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Demirkiran O, Köse Y, “Şişman hastalarda laparoskopik kolesistektominin solunum mekaniklerine etkisi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 536, (2001).
18. Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Demiroluk Ö, Çakmakkaya S, Köse Y, “ Tiroidektomi ameliyatlarında bulantı kusmanın önlenilmesinde deksametazon uygulanması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, 542, (2001).
19. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Eminoğlu E, Dikmen Y, “Sevofluran ve isofluronın farklı Mac değerlerinin solunum mekaniklerine etkileri” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon deneği XXXV. kongresi, Yoğun bakım derneği IX. kongresi, Göğüs ve kalp damar anestezi derneği VIII. kongresi, Rejyonel anestezi derneği IV. Kongresi, özet kitabı, Antalya, GA p28, (2001).
20. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Çarkman S, Zengin K, Köse Y, Taskin M, “ Pnömoperitonyum sırasında vücut kitle indeksinin solunum mekaniklerine etkileri” 5. ulusal endoskopik ve laparoskopik cerrahi kongresi, İstanbul (2002)
21. Salihoglu Z, Demiroluk Ş, Çakmakkaya S, Çarkman S, Köse Y, “ Pnömoperitonyum ve pozisyon açılarının solunum mekaniklerine etkileri” 5. ulusal endoskopik ve laparoskopik cerrahi kongresi, İstanbul (2002)
22. Yurdakul F, Altıntaş F, Demiroluk Ş, Salihoglu Z, Balcı H, “ Tiroidektomi yapılan hastalarda sufentanil / sevofluran veya sufentanil / propofol kombinasyonunun metabolik yanıt, karaciğer fonksiyonları ve derlenme özelliklerinin karşılaştırılması” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVII ulusal kongresi, Türk Anest. Rean. Cem .Mecmuası, kongre ek sayısı, Antalya, 108-9 (2004).

E- BİLİMSEL ATIFLAR

E1:YURTDIŞI YAYINLANAN BİLİMSEL KİTAP, MONOGRAFİ, VE DOKTORA TEZLERINDE YAPILAN ATIF
Yayın no 1: Salihoglu Z, Demiroluk S, Cakmakkaya S, Gorgun E, Kose Y, “Influence of the patient positioning on respiratory mechanics during pneumoperitoneum,” Middle East J Anesthesiol, 16, 521-528 (2002).]
Atıf 1-1: Larsen JF. Pathophysiology and clinical aspect of carbonic dioxide neumoperitoneum. Ph. D. Thesis aalborg university, Denmark 2004.
E2: SCI- EXPANDED KAPSAMINDAKI DERGİLERDE DERGİLERDE YAPILAN ATIF
Yayın no 1: Comparison of effects of remifentanil, alfentanil and fentanyl on cardiovascular responses to tracheal intubation in morbidly obese patients
Author(s): Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Kose Y
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 19 (2): 125-128 FEB 2002
Document Type: Article
Language: English
Atıf 2-1: Gaszynski TM, Strzelczyk JM, Gaszynski WP. Post-anesthesia recovery after infusion of propofol with remifentanil or alfentanil or fentanyl in morbidly obese patients. OBESITY SURGERY 14 (4): 498-503 APR 2004
Atıf 2-2: Khan EA, Mahboobi SK. Effect of laryngoscopy and tracheal intubation on pulse pressure and influence of age on this response. ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 32 (4): 535-541 AUG 2004
Atıf 2-3: Casati A, Putzu M. Anesthesia in the obese patient: Pharmacokinetic considerations JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA 17 (2): 134-145 MAR 2005

Yayın no 2: Oral aphthous ulcers after difficult intubation in a patient with Behcet's disease
Author(s): Salihoglu Z, , Dikmen Y, Demiroluk S, Hamzaoglu I, Paksoy M
Source: ANAESTHESIA 57 (6): 620-621 JUN 2002
Document Type: Letter
Language: English
SCI-E dergilerde

Atıf 3-1: Sen C, Isken T, Unal C, et al. Skin ulcers after rhinoplasty in a patient with Behcet disease. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 113 (1): 468-469 JAN 2004

Yayın no 3: Pulmonary mechanics during isoflurane, sevoflurane and desflurane anaesthesia
Author(s): Dikmen Y, Eminoglu E, Salihoglu Z, Demiroluk S
Source: ANAESTHESIA 58 (8): 745-748 AUG 2003
Document Type: Article
Language: English
Atıf 4-1: Golembiewski J. Considerations in selecting an inhaled anesthetic agent: Case studies AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY 61: S10-S17 Suppl. 4 OCT 15 2004
Atıf 4-2: Gonsenhauser I, Wilson CG, Han F, et al. Strain differences in murine ventilatory behavior persist after urethane anesthesia.JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 97 (3): 888-894 SEP 2004
Atıf 4-3: Sivaci R, Orman M, Yilmazer M, et al. The effect of low-flow sevoflurane and desflurane on pulmonary mechanics during laparoscopic surgery.JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A 15 (2): 125-129 APR 2005
Atıf 4-4: De Baerdemaeker L. Desflurane might not to be the optimal volatile anaesthetic in morbidly obese patients, “reply” British Journal of Anaesthesia 452-453
Yayın no 4: The effects of pneumoperitoneum on respiratory mechanics during bariatric surgery
Author(s): Demiroluk S, Salihoglu Z, , Zengin K, Kose Y, Taskin M
Source: OBESITY SURGERY 12 (3): 376-379 JUN 2002
Document Type: Article
Language: English
SCI-E dergilerde

Atıf 5-1: Nguyen NT, Wolfe BM. The physiologic effects of pneumoperitoneum in the morbidly obese. ANNALS OF SURGERY 241 (2): 219-226 FEB 2005
Atıf 5-2: El-Dawlatly AA, Al-Dohayan A, Abdel-Meguid ME, et al. The effects of pneumoperitoneum on respiratory mechanics during general anesthesia for bariatric surgery. OBESITY SURGERY 14 (2): 212-215 FEB 2004
Yayın no 5: Systemic inflammatory response after laparoscopic and open application of adjustable banding for morbidly obese patients
Author(s): Zengin K, Taskin M, Sakoglu N, Salihoglu Z, Demiroluk S, Uzun H
Source: OBESITY SURGERY 12 (2): 276-279 APR 2002
Document Type: Article
Language: English
Atıf 6-1: Uzun H, Zengin K, Taskin M, et al. Changes in leptin, plasminogen activator factor and oxidative stress in morbidly obese patients following open and laparoscopic Swedish adjustable gastric banding. OBESITY SURGERY 14 (5): 659-665 MAY 2004
Atıf 6-2: Levi D, Goodman ER, Patel M, et al. Critical care of the obese and bariatric surgical patient. CRITICAL CARE CLINICS 19 (1): 11+ JAN 2003
Yayın no 6) Respiratory mechanics in morbid obese patients with chronic obstructive pulmonary disease and hypertension during pneumoperitoneum
Author(s): Salihoglu Z, Demiroluk S, Dikmen Y
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY20 (8): 658-661 AUG 2003
Document Type: Article
Language: English

Atıf 7-1 : Sivaci R, Orman M, Yilmazer M, et al. The effect of low-flow sevoflurane and desflurane on pulmonary mechanics during laparoscopic surgery. JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A 15 (2): 125-129 APR 2005
Yayın no 7: Minimally invasive preperitoneal inguinal hernia repair with epidural anaesthesia
Author(s): Salihoglu Z, Demiroluk S, Yavuz N
Source: ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 30 (6): 813-814 DEC 2002
Document Type: Article
Language: English
Atıf 8-1: Lau H, Wong C, Chu K, et al. Endoscopic totally extraperitoneal inguinal hernioplasty under spinal anesthesia JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A 15 (2): 121-124 APR 2005

Yayın no 8: Article: Salihoglu Z, Demiroluk S, Cakmakkaya S, Gorgun E, Kose Y, “Influence of the patient positioning on respiratory mechanics during pneumoperitoneum,” Middle East J. Anesthesiol., 16, 521-528 (2002).
Atıf 9-1 : Sivaci R, Orman M, Yilmazer M, et al. The effect of low-flow sevoflurane and desflurane on pulmonary mechanics during laparoscopic surgery. JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A 15 (2): 125-129 APR 2005
Atıf 9-2: Hafner, C., M. Scheiweizer, C. Schmedt, P. Daubler, W. Junginger, “Anesthesia in laparoscopic inguinal hernia repair-Is there an age limit?,” Chirurgische Gastroenterologie 19: 142-146 2003

E3: SCI-EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKİ YURT DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDE ATIF
Yayın no 1: Comparison of effects of remifentanil, alfentanil and fentanyl on cardiovascular responses to tracheal intubation in morbidly obese patients
Author(s): Salihoglu Z, Demiroluk S, Demirkiran O, Kose Y
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 19 (2): 125-128 FEB 2002
Document Type: Article
Language: English
Atıf 1-1: Gaszysnski T. Anestetic complications of gross obesity. Current opinion in anaesthesiology 17 (3) 271-6, June 2004.
Atıf 1-2: Aritello, Remifentanilo “www.anestesiavirtual. Com/remifentenilo. Htm
Atıf 1-3: Videira, R.L.R., J.R.S., Cruz, “ Remifentanil in the clinical practice,” Rev. Brasil Anesthesiol. 54, 114-128 (2004)

Yayın no 2: The effects of pneumoperitoneum on respiratory mechanics during bariatric surgery
Author(s): Demiroluk S, Salihoglu Z, Zengin K, Kose Y, Taskin M
Source: OBESITY SURGERY 12 (3): 376-379 JUN 2002
Document Type: Article
Language: English
Atıf 2-1-Robinson III JK, Isaacson KB. Laparoscopic surgery in the obese:safe techniques OBG management volume 17, no:3 march 2005 [www.obgmanagement.com]
Atıf 2-2-Henthorn KT. Anesthetic consideration in the morbid obesity, CRASH 2004

Yayın no 3: Influence of the patient positioning on respiratory mechanics during pneumoperitoneum,”
Salihoglu Z, S. Demiroluk, S. Cakmakkaya, E. Gorgun, Y. Kose, “Middle East J. Anesthesiol., 16, 521-528 (2002).]
Atıf 3-1: Maladi et al. Laparascopic cholecystectomy for acute calculous cholelithiasis with previous pneumonectomy-case report, The International Journal of Anesthesia ISSN 1361-8245
Yayın no 4:
Celik V, Salihoglu Z, Demiroluk S,Unal E, Yavuz N, Karaca S, Carkman S, Demiroluk O, “Effect of intra-abdominal pressure level on gastric intramucosal pH during pneumoperitoneum” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 14, 247-9 (2004).
Atıf 4-1: Cao li-ping et al. Influence of CO2 pneumoperitoneum on intracelluler pH and signal transduction in cancer cells. J Zhejiang Univ Sci 2005 6B(7):650-5
Yayın no 5: Salihoglu Z, Demiroluk S, Yavuz N “Minimally invasive preperitoneal inguinal hernia repair with epidural anaesthesia,” Anaesth Intensive Care 30, 813-814 (2002).
Atıf 6-1: Murrell RC, Minimal invasive parathyroidectomy Chirurgia, 99 (6):499-502.
(www. Revistachirurgia.ro]