Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1998
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Girişimsel Kardiyoloji
Kalp Damarlarının Stentle Açılması
TAVI (Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi)
Mitraclip Yöntemi
Kalp Deliklerinin (ASD,VSD) Ameliyatsız Kapatılması
Koroner anjiyografi veya stent
Kronik total oklüzyonun tedavisi
Hipertrofik kardiyomiyopati
EVAR
Periferik after hastalığı (atardamar tıkanıklığı)
Patent foramen ovale
Atrial septal defekt
Ventriküler septal defekt
Fistül Koil Embolizasyon


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar