Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji

Kalp Damarlarının Stentle Açılması

TAVI (Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi)

Mitraclip Yöntemi

Kalp Deliklerinin (ASD,VSD) Ameliyatsız Kapatılması

Koroner Anjiyografi veya Stent

Kronik Total Oklüzyonun Tedavisi

Hipertrofik Kardiyomiyopati

EVAR

Periferik After Hastalığı (Atardamar Tıkanıklığı)

Patent Foramen Ovale

Atrial Septal Defekt

Ventriküler Septal Defekt

Fistül Koil Embolizasyon