Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1992

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı:

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1996-2000

Mesleki Deneyim:

 KKTC 90 Yataklı Hastane Başhekim (1992-1995)

Gata Acil Servis (1995-1996)

Gata Dahiliye Anabilim Dalı (1996-2000)

TSK Konya Askeri Hastanesi (2000-2007)

Türk Kalp Vakfı (2003-2004)

Kızılay Konya Hastanesi (2002-2003)
Bosna Hersek Nato Görevi Başhekim (2002)
TSK Van Askeri Hastanesi (2007-2009) Dahili Bölüm Şefi
TSK Van Asker Hastanesi (2009-2010) Başhekim
Nefrotrans Diyaliz Merkezi (2011
Tıbbi İlgi Alanları


Obezite Hipertansiyon, Diyabet, Tiroid Hastalıkları


Bilimsel Yayınlar

1. Has the oxidative stress a role in late phase of experimental acute necrotizing pancreatitis? Hepatogastroenterology. 2002 Nov-Dec;49(48):1692-5.2. Göğüs Duvarı Deformitelerinde Kardiyak Değerlendirme Stratejileri Türk Kalp Damar Cerrahis Dergisi Cilt 17 Mayıs 2009


3. Periyodik Sağlık Muayenelerinde Çekilen Postero Anterior Göğüs Grafilerinin Radyolojik Değerlendirilme Sonuçları Poster, Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Nisan 2009