Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Van Çatak Devlet Hastanesi 1995-1997
Altınkum Sağlık Ocağı 1997-2002
Samsun Devlet Hastanesi Acil Servis 2002-2006
Ağrı Doğubeyazıd Devlet Hastanesi 2011
Özel Mediva Hastanesi 2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar