Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad 2009
Mesleki Deneyim
Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 2009-2012
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2012-2017
Tıbbi İlgi Alanları
US6 eşliğinde periferik sinir blokları , kardiyovasküler cerrahi anestezi, transplantasyon anestezi, rejyonal anestezi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar