Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Mesleki Deneyim
1998-2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı-Uzmanlık eğitimi
2003-2009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Uzman Doktor
2009-2011 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Yardımcı Doçent
2011-2017 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Doçent
2017-2018 Bursa VM Medikal Park Hastanesi
2009 yılından sonra Doğuştan Kalp Hastalıkları alanında Çocuk Kardiyoloji’si ile ortak çalışma
Tıbbi İlgi Alanları

Erişkin yaşa gelmiş doğuştan kalp hastalıkları
Pulmoner hipertansiyon (akciğer damarında basınç yüksekliği)
İleri ekokardiyografik değerlendirme ve yemek borusundan ekokardiyografi
Kalp hastalıklarından korunma
Hipertansiyon
Hiperlipidemiler (Kolesterol ve trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü)
Koroner arter hastalığı (Koroner anjiyografi, kalp damarlarına stent takılması)
Kalp yetersizliği, ileri yaşta ortaya çıkan kalp yetersizliği
Ritim bozuklukları
Kalıcı kalp pili takılması ve takibi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar