Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Mesleki Deneyim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı-Uzmanlık eğitimi, 1998-2003
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Uzman Doktor, 2003-2009
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Yardımcı Doçent, 2009-2011
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Doçent, 2011-2017
Bursa VM Medikal Park Hastanesi, 2017-2018
2009 yılından sonra Doğuştan Kalp Hastalıkları alanında Çocuk Kardiyoloji’si ile ortak çalışma

Tıbbi İlgi Alanları

Erişkin yaşa gelmiş doğuştan kalp hastalıkları
Pulmoner hipertansiyon (akciğer damarında basınç yüksekliği)
İleri ekokardiyografik değerlendirme ve yemek borusundan ekokardiyografi
Kalp hastalıklarından korunma
Hipertansiyon
Hiperlipidemiler (Kolesterol ve trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü)
Koroner arter hastalığı (Koroner anjiyografi, kalp damarlarına stent takılması)
Kalp yetersizliği, ileri yaşta ortaya çıkan kalp yetersizliği
Ritim bozuklukları
Kalıcı kalp pili takılması ve takibi