Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ad 2015
Mesleki Deneyim
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2017
Tıbbi İlgi Alanları
US6 eşliğinde periferik sinir blokları , kardiyovasküler cerrahi anestezi, transplantasyon anestezi, rejyonal anestezi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar