Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad 2012
Mesleki Deneyim
Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi 2012-2014
Bursa Mkp Devlet Hastanesi 2014-2016
Bursa A.O.S. Onkoloji Hastanesi 2016-2018
Medicana Bursa Hastanesi 2018-Halen
Tıbbi İlgi Alanları
US6 eşliğinde periferik sinir blokları , kardiyovasküler cerrahi anestezi, transplantasyon anestezi, rejyonal anestezi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar