Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad 2002
Mesleki Deneyim
Özel Hayat Hastanesi 2003-2005
Gemlik Devlet Hastanesi 2005-2007
Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi 2007-2017
Tıbbi İlgi Alanları
US6 eşliğinde periferik sinir blokları , kardiyovasküler cerrahi anestezi, transplantasyon anestezi, rejyonal anestezi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar