Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013
Mesleki Deneyim
Çekirge Devlet Hastanesi 2001-2007
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2013
Şırnak Devlet Hastanesi 2013-2015
Bursa K.H.B.Genel Sekr. Tıbbi Hizmetler Koordinatörlüğü 2015
Bursa Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi 2015-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Obezite cerrahisi
Metabolik ve Endokrin cerrahi
Meme cerrahisi
Onkoplastik meme cerrahisi
Tiroid (guatr) cerrahisi
Paratiroid cerrahisi
Laparoskopik karın ve kasık fıtık cerrahisi
Laparoskopik reflü cerrahisi
Safra kesesi ve safra yollarının
Laparoskopik ve açık cerrahisi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Laparoskopik Antireflü Cerahisi Uygulanan Hastaların Postoperatif Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi (17.Ulusal Cerrahi Kongresi-Sözlü Bildiri)
Cerrahi Alan Enfeksiyonları Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar Toplantısı,2015-Konuşma)
The effect of ClinOleic on the Prevention of Possurgical Adhesions in a Rat Model (Europan society for surgical research 47th Annual Congress- oral presentation)
ITP’de Medikal ve Cerrahi Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları (Uzmanlık Tezi)
The protective effect of ClinOleic against post-surgical adhesions (Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jan)
Proksimal Enterostomi Gerektiren Olgularda Önemli Bir Alternatif-Santulli Enterestomy (Kolon Rektum Hastalıkları Derg. 2013)