Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Mesleki Deneyim
Amasya Göynücek Sağlık Merkezi 1998
Samsun Kavak Devlet Hastanesi 2001
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar