Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978-1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1988-1993
Mesleki Deneyim
1993-2008 Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Laboratuar ve Kan Merkezi Sorumlu Hekimliği
1999-2008 Tunalı Laboratuvarı Kurucu & Ortağı
2008-2010 Medicana International Ankara Hastanesi
2010-Halen Medicana International Ankara Hastanesi
Başhekim
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kan Merkezi Sorumlu Hekimliği
Tıbbi İlgi Alanları

Ateş
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Brucellozis
Akut Viral Hepatitler
Akut Gastroenterit
Parazitoz
Solunum Yollu Enfeksiyonları
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Nötropenik Ateş

Özellikli İşlem

Kan Bankaçılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Bilimsel Yayınlar
1. Kılıç A.K, Ural O., Gökbayır H., Neşşar G., Kılıç G., Kronik taşlı kolesistitli hastalarda intraoperatif safra kültürlerinin değerlendirilmesi, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1991 (II); 35-33
2.Kılıç G., Ural O., Nazlıoğlu A., Delta virüs süper infeksiyonu: Bir olgu nedeniyle, TCDD Tıp Bülteni, 1991 (II); 124-127
3.Ural O., Kılıç G., Yaşayan Z., Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde son 4 yılda izlenen Bruselloz olguları, TCDD hastaneleri Tıp Bülteni, 1992 (I); 52-57
4.Ural O., Kılıç G., Yaşayan Z., Aksoy M., Nazlıhan A., Salmonella enteritidis’in neden olduğu geniş çaplı bir yiyecek zehirlenmesi salgını, TCDD hastaneleri Tıp Bülteni, 1992 (II); 23-25
5.Ural O., Oral B., Kılıç G., Nazlıhan A., Sıtma tanısında kalın damla ve periferik yaymanın önemi, İnfeksiyon Dergisi, 1992 (6); 55-57
6.Kılıç G., Ural O., Yaşayan Z., Genelev kadınlarında ELISA yöntemi ile Hepatit-B marker seropozitifliğinin araştırılması, Mikrobiyoloji Bülteni, 1993 (27);52-55
7.Yaşayan Z., Ural O., Kılıç G., Kan donörlerinde sitomegalo virüs IgM ve IgG antikorlarının ELISA yntemi ile araştırılması, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1993 (1); 13-16
8.Ural O., Kılıç G., Sağlık Bakanlığı Ankara Hastaneleri İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde son beş yılda yatırılarak tedavi edilen Brucelloz olguları, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1994 (1); 45-50
9.Bozkurt F., Karabıyık L., Kılıç G., Strese hormonal yanıtta serum prolaktin düzeyindeki değişikliklerin kadın ve erkek olgular arasındakarşılaştırılması, XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
10.Karabıyık L., Bozkurt F., Çetin H., Tamboğa G., Kılıç G., Effects of TIVA with Proposal-alfentanil on the endocrine stress response, British Journal of Anaesthesia, 1995 (78); 5-10
11.Kılıç G., Son iki yılda TCDD Ankara Hastanesinde izole edilen Shigella serotipleri ve antibiyotik dirençleri, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 1996 (I-II); 59-62
12.Atahan Ö., Kılıç G., Kayıgil Ö., Metin A., Nongonokoksik üretritli erkeklerde Chlamydia Trachomatis’in görülme sıklığı, Türk Üroloji Dergisi, 1996 (22); 387-391
13. Eren S., Kılıç G., Oral B., Panstipeni ile seyreden üç Brucelloz olgusu, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2000 (I); 20-25
14. Eren S., Kılıç G., Oral B., Brucelloz tanısında kemik iliği kültürünün önemi, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2000 (II); 50-55

Sertifikalar
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı 1997
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite 2002
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi- Türk Standartlar Enstitüsü 2005
EUROIMMUN-Immunodiagnostic 2009
Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu 2008
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Programı “Hekim Eğitimi” – Sağlık Bakanlığı 2008
Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Antimikrobik Duyarlılık Testler Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008
Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008
Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Antimikrobik Duyarlılık Testler Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008
Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Lab. Eğitimi “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Modülü” – Sağlık Bakanlığı 2008
Ortopedik İnfeksiyonlar 2009
Hasta ve Çalışan Güvenliği – Hasta Güvenliği Derneği 2010
Yönetim Teknikleri - Europan Business Development Programs 2011
İş Yaşamında Etkili İletişim - Europan Business Development Programs 2011
İç Tetikçi – Uniacademy Institute 2013
Entegre Yönetim Sistemleri – Uniacademy Institute 2013
Kalite Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013
Stratejik Yönetim – Uniacademy Institute 2013
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği – Uniacademy Institute 2013
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi – Uniacademy Institute 2013
Nefesle Yüksek Algı Teknikleri – Uniacademy Institute 2013
Stres Yönetimi – Uniacademy Institute 2013
NLP – Uniacademy Institute 2013
Aydınlatılmış Onam Eğitimi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016
Fotoğraf Temel Eğitim Seminerleri - Fotoğraf Sanatı Kurumu (Başarı Belgesi)
Etkin Okuma Belgesi – Özel Bilkent Okulları

Seminerler ve Kongreler
1997-2009 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongreleri
2000 XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
2001 American Society for Microbiology 102 General Meeting-Florida
2002-2004 Ulusal Viral Hepatit Kongresi
2002-2008 Hastane İnfeksiyonları Kongresi
2005 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi
2005 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu
2005 IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu
2008 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
2010-2012 Hastane İnfeksiyonları Kongresi
2013 Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
2013 Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi – Hemovijilans
2013 Training and Moderation Techniques for Blood Tranfusion
2012 Yaşanabilir Gelecek-Tüsiad
2013 Sağlıkta Kalite Paneli-Kalder
2014 İnfeksiyon Çalıştayı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği
Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği