Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Tıp fakültesi Eğitimi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  1978 – 84
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Pratisyenlik Zorunlu Hizmet; Elbistan SSK Dispanseri  1984 – 87
Uzmanlık Eğitimi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fak  1987 – 91 
Yozgat Devlet Hastanesi; (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) 1992 – 93
Mesleki Deneyim
Yardımcı Doçent; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 – 1997
Doçent; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 – 2003
Profesör;
2003 - 2008 arasında YÖK Kanunu 38. Madde gereğince Sağlık Bakanlığında görevlendirme;
2003 - 2004 Ankara Dr M Ülker İlk Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Ortopedi Klinik Şefi ve Başhekimi.
2004 - 2007 Ankara Atatürk hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi ve Başhekimi.
2007 -  2008 Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
2008 - 2014 Sağlık Bakanlığı Müsteşar
2014 -  2019 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fak. / Atatürk Hastanesi.
2019 -           Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fak. / Ankara Şehir Hastanesi


Yönetim Kariyeri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcılığı: Aralıklarla 4 yıl (1993 – 2003)
Anabilim Dalı Başkanlığı: 1993 – 2003

Sağlık Bakanlığı
Başhekimlik:
2003 - 2004Ankara Dr M Ülker İlk ve Acil Yrd Hastanesi
2004 - 2007 Ankara Atatürk Hastanesi
2007 - 2008 Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
2008 - 2014 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı
2014 - Anabilim Dalı Başkanlığı / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tıbbi İlgi Alanları

Genel Ortopedi
Genel Travmatoloji
Kıkırdak Cerrahisi
Deformite Cerrahisi
Artroskopik Cerrahi
Spor Hekimliği Cerrahisi
Romatolojik Cerrahi
Pediatrik Ortopedik Cerrahi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Bir kısmı uluslar arası ödül de almış 100’ün üzerinde bilimsel yayını ve çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı mevcuttur. 100'ün üzerinde ulusal / Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel vb bilimsel etkinliğe katıldı.