Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  /  2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi     /  2011  
Mesleki Deneyim

  Büyük Anadolu Hastanesi Samsun   2017/2018

  Cumhuriyet Üniversitesi                   2013/2017

  Sivas Numune Hastanesi                   2011/2013

Cumhuriyet Üniversitesi                    2007/2011


Özellikli İşlem

  Elektronik Çalışma-Ablasyon(Ritim Bozuklukları,Tanı Tedavisi)

  Kalıcı Kalp Pili

  Periferik Vasküler İşlemler

  Koroner Anjiyografi - Stent

Kalp hastalıkları,

Kalp kapak hastalıkları,

Kolesterol bozukluları,Kalp yetersizliği takip ve tedavisi,

Ritim bozuklukları,

Damar hastalıkları