Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, 2008
Mesleki DeneyimDüzce Kızılay Kan Merkezi, vekil müdür; 2008-2009

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Acil servis, pratisyen hekim; 2009-2013

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cerrahi ihtisası; 2003-2008

Afyon Şuhut Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2008-2010(Malatya Asker Hastanesinde askerlik yükümlülüğü)

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, uzman hekim;2010-2012

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2012-2013

Bursa Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2013-2017 (6 ay süre ile Uludağ Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahide gözlemci)

VM Medical Park Bursa Hastanesi, uzman hekim; 2017-2019 (İstinye ün. Tıp Fakültesi Genel Cerrahide Dr. Öğretim Üyesi)

Tıbbi İlgi AlanlarıÜst sindirim sistemi cerrahisi(yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı), karaciğer ve pankreas cerrahisi, dalak cerrahsi, laparoskopik cerrahi, kanser cerrahisi


Bilimsel Yayınlar


Evaluation of Ohmann and Eskelinen Scores, leukocyte count and ultrasonography findings for diagnosis of appendicitis. Kıyak G, Korukluoglu B, Ozgun Y, Devay AO, Kusdemir A. Ulusal Travma Cerrahi Dergisi 2009 Jan; 15(1): 77-81A simple modified technique for repair of umblikal hernia in patients undergo laparoskopic cholecystectomy. Report of 10 cases. Ergul Z, Ersoy E, Kulacoglu H, Olcucuoglu E, Devay AO, Gundogdu H. G Chir. 2009 Oct; 30(10): 437-9

An unusual and dificult diagnosis of intestinal obstruction: The abdominal cocoon. Case report and review of the literatüre. Devay AO, Gomceli I, Korukluoglu B, Kusdemir A. World J Emerg Surg. 2008 Dec 17; 3:36

Comparasion of the short-term results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease: randomized prospective analysis of 100 patients. Ersoy E, Devay AO, Aktimur R, Doganay B, Ozdogan M, Gundogdu RH. Colorectal Dis. 2009

Effects of resterilization on mechanical properties of polypropylene meshes. Serbetci K, Kulacoglu H, Devay AO, Hasırcı N. Am J Surg. 2007 Sep; 194(3): 375-9

Hemoperitoneum secondary to spontaneous rupture of metastatic gastric leiomyosarcoma of the liver: report of a case. Kıyak G, Ozer M, Gurer A, Devay AO, Yazgan A. Turk J Gastroenterol 2006 Jun; 17(2): 120-2

Soliter çekal divertikülit: 3 olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi: Barış Rafet Karataş, Ali Önder Devay, Mani Habibi, Ümit Koç, Uğur Doğan, İsmail Gömceli, Nurullah Bülbüller; Gaziantep Med J 2016; 22(3): 168-171

Faty necrosis of falciform ligament due to torsion mimics falciform ligament cyst on MRI. İlknur Özdeniz, Ali Önder Devay, Ediz Tevfik Özgan; The Europian Resourch Journal 2018; 4(4): 448-451

BİLDİRİ VE POSTER SUNUMLARI

‘Akut apandisit tanısı ile ameliyat edilen hastalarda serum malondialdehit düzeylerindeki değişimler.’Devay A, Özdoğan M, Ersoy E, Gürer A, Devay S, Kulacoglu H. Sözlü sunum, 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, 104

‘Akut apandisitte plazma total antioksidan kapasitesi inflamasyon şiddeti ile ters orantılıdır’. Özdoğan M, Devay AÖ, Gürer A, Ersoy E, Devay SD, Kulaçoğlu H, Gündoğdu H. Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006, 116

‘Nutritional risk screening 2002 skoru cerrahi riski öngörür mü?’, Özdoğan M, Ersoy E, Kılıç Y, Gündoğdu H, Devay A, Karaca S, Sözlü sunum, 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2007, 1

‘Santral venöz kataterizasyon; kim tarafından, nerede, hangi riskle’. Ersoy E, Özdoğan M, Devay A, Yaşar U, Aygar M, Gündoğdu H. Poster sunumu, 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2007, 10

‘Laparoskopik kolesistektomilerde oral ve intravenöz antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması’. Karaca AS, Gündoğdu H, Aktimur R, Devay AÖ, Ersoy E, Özdoğan M. Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2008, 45


KURS ve SERTİFİKASYONLAR


Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi 22 Kasım 2008

Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesi 2012

İlk Yardım Eğitimcisi Sertifikası 2001

Travma ve Resüsitasyon Kursu Sertifikası 2004

Basic Course in Laboratory Animals Science 2005

Nutritional Support in İntensitive Care Unit (ICU) Patients; 2006 ESPEN Life-Long Programme on Clinical Nutrition and Metabolism

Benign Meme Hastalıkları Kursu 2005

Erken Evre Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi 2006

Meme Kanserinde Risk ve Risk Azaltıcı Yaklaşımlar 2006

Abdomimal Travma Cerrahisi Kursu 2007

Mekanik Ventilasyon Kursu 2007

Tiroid Cerrahisi Kursu 2008

Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar 2010

İnternational Masterclass 2011; inguinal, incisional, parastomal hernia- laparoskopik repair

Fıtık Cerrahi Okulu 2012

Total Management of the Open Abdomen Peer to Peer Surgical Summit Agenda; European Society of Surgery 2012

TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 2012

TKRCD Anorektal Fizyoloji Kursu 2012

Sleeve Gastrectomy Surgery Clinical İmmersion 2013

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in Cancer Patients; 2013 Antalya T26

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Assessment and Techniques; 2013 Antalya T3

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in Neurological Diseases; 2015 Antalya T25

 ESPEN LLL Programme; Approach to Parenteral Nutrition; 2015 Antalya T9

 ESPEN LLL Programme; Nutrition in Obesity; 2015 İzmir T23

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in the Perioperative Period; 2015 İzmir T17

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in Pulmonary Diseases; 2016 İstanbul T38

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in Pediatric Diseases; 2016 İstanbul T10

 ESPEN LLL Programme; Nutritional Support in the İCU; 2017 Thessaloniki T18

 ESPEN LLL Programme; Approach to Oral and Enteral Nutrition; 2017 Thessaloniki T8