Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 2005
Mesleki Deneyim
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Dr.Ar.Gör.2001-2005
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzman Doktor.2005-2006
Academısch Zıekenhuıs Maastricht, Elektrofizyoloji ve Ablasyon 2006
Niğde Devlet Hastanesi Uzman Doktor 2006-2007
Medicalpark Bursa Hastanesi Uzman Doktor 2007-2019
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd. Yard.Doç.Dr 2014-2018
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd. Doç.Dr 2018-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji (Koroner Anjiyografi, Kalp Damarlarının Balon Stent Tedavisi, Ana Koroner ve Bifurkasyon Stentleme, Cto İşlemleri Gibi Kompleks Koroner Girişimler, Karotis ve Bacak Damarlarının Balon Stent İşlemleri, Kalp Deliklerinin Ameliyatsız Kapatılması)
Kalp Hastalıklarından Korunma
Hipertansiyon
Hiperlipidemi(Kolesterol Ve Trigliserid Yükseklikleri)
Kalp Yetmezliği Tanı ve Tedavisi(Kalp Pili Dahil)
Ritim Bozuklukları, Elektrofizyoloji ve Kateter Ablasyon
Kalıcı Kalp Pili Takılması Ve Takip İşlemleri
Kalp Kapak Hastalıkları
Ekokardiyografi Ve Yemek Borusundan Yapılan Transözofajiyal Ekokardiyografi Gibi İleri Değerlendirme