Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Yugoslavya Üsküp Üniversitesi / 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2000
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar