Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2008
Mesleki Deneyim
Medicana Internatıonal İstanbul Hastanesi / 2011-
Siverek Devlet Hastanesi Şanlıurfa / 2008-2009
Tıbbi İlgi Alanları

Bel - Boyun Fıtığı
Kireçlenme
Osteoporoz ( Kemik erimesi)
Omuz Rehabilitasyonu
Sinir Sıkışmaları
Hemipleji (felç)
Yüz Felci
Fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizmaları )
El Rehabilitasyonu
Ortopedik Rehabilitasyon
Romatolojik Hastalıklar
Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
Ağrılı Nokta Enjeksiyonu
Eklem İçi Enjeksiyonları
Kinezyoteyp uygulamaları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.1Yalçınkaya E, Hüner B ,Dinçer Ü, Dıraçoğlu D , İçağasıoğlu A,Demirhan E,Yalçın L,Öneş K,Çağlar N,Yüksel A, Karamehmetoğlu Ş ,Türkdoğan D, Zorer G , Yapıcı Z,Erhan B , Akyürek B, Kuran B, Akbaş H ,Paker N, Uçar D, Öztürk K , Özaras N . Demographic and clinical findings of cerebral palsy patient in Istanbul: a multıcenter study . Turk J Phys Med rehab 2014;60:134-8
2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
2.1Yılmaz F, Sahin F , Akbas H, Yucel D S, Deniz E, Ercalık C, Kuran B. Bone Mineral Density values in a cohort of man population. 15.European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Madrid Spain 16-20 May 2006
3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
3.1Yılmaz F, Sahin F , Akbas H, Yucel D S, Deniz E, Ercalık C, Kuran B. Erkeklerde Kemik Yoğunluk Ölçüm Değerleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2006 ; 40:(2):38-42
3.2 Yılmaz F, Şahin F, Akbaş H, Kuran B. Spinal kord yaralanmalı bir hastada osteoporoz ve tedavisi: olgu sunumu.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2007;53:35-7
4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
4.1Akbaş H, Kotevoğlu N, Yılmaz F, Şahin F, Kuran B. Farklı romatolojik tanılar ile polikliniğimizde takip edilen endoprotezli hastalarımızın özellikleri. 2. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 26-30 Nisan 2006, s:72
4.2 Çelik H, Akbaş H, Yılmaz F, Adak H, Kuran B. Akinetik rijidite sendromunda heterotopik ossifikasyon süreci. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, 22-26 Haziran 2005, s:80