Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Kalp Damarlarının Stentle Açılması
TAVI (Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi)
Mitraclip Yöntemi
Kalp Deliklerinin (ASD,VSD) Ameliyatsız Kapatılması
Koroner anjiyografi veya stent
Kronik total oklüzyonun tedavisi
Hipertrofik kardiyomiyopati
EVAR
Periferik after hastalığı (atardamar tıkanıklığı)
Patent foramen ovale
Atrial septal defekt
Ventriküler septal defekt
Fistül Koil Embolizasyon


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


Makaleler

1. Çalışkan Y, Ozkok M, Akagun T, Alpay N, Guz G, Polat N, Tufan N, Ecder T, Bozfakioglu S: ‘’ Cardiac biomarkers and noninvasive predictors of atherosclerosis in chronic peritoneal dialysis patients.’’ Kidney Blood Press Res. 2012;35(5):340-8. Epub 2012 Apr.

2. Demirtürk M, Polat N, Güz G, Gürdal A, Altun İ, Gelincik A, Toz B, Oflaz H, Çolakoğlu B, Dal M, Büyüköztürk S: “There is an increased risk of atherosclerosis in hereditary angioedema,” Int Immunopharmacol. 2012 Jan;12(1):212-6. Epub 2011 Dec 13.

3. Aslanger E, Altun İ, Guz G, Kiraslan O, Polat N, Golcuk E, Oflaz H: “The preoperative cardiology consultation: goal settings and great expectations,” Acta Cardiol. 2011 Aug;66(4):447-52. 

4. Akagun T, Caliskan Y, Alpay N, Ozkok A, Yazici H, Polat N, Guz G, Oflaz H, Turkmen A, Sukru Sever M: ‘’Long-term prognostic value of coronary flow velocity reserve in renal transplant recipients.’’ Transplant Proc. 2011 Sep;43(7):2612-6

Sözlü Bildiriler

 

• Altun İ, Bilge A. K, Güz G, Altun İlknur, Kumral A, Türkoğlu Ü, Yılmaz E, Adalet K ; Persistan Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sinüs ritmini öngörmede Cardiotrophin-1’in yeri, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2010, Sözlü bildiri, SB-162


• Polat N, Tufan F, Güz G, Altun İ, Gürdal A, Öz F, Çizgici A. Y, Karan Akif M, Özcan M, Oflaz H ; Sistolik kalp yetersizliği ile izlenen yaşlı ve genç hastalarda eritrosit dağılım genişliği ve C reaktif proteinin klinik ve laboratuar bulguları ile ilişkisi, geniş hasta serisi ile; 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2010, Sözlü bildiri, SB-136


• Polat N, Tufan F, Güz G, Altun İ, Gürdal A, Öz F, Karan Akif M, Özcan M, Oflaz H ; Sistolik kalp yetersizliği ile izlenen yaşlı ve genç hastalarda eritrosit dağılım genişliği ve C reaktif proteinin klinik ve laboratuar bulguları ile ilişkisi,  Akademik Geriatri Kongresi 2010 , Sözlü bildiri, SB- 014

Posterler

 

• Güz G, Altun İ, Güz Arife ; Tip 2 Diyabet hastalarında düzenli aerobik egzersizin fibrinojen düzeyleri üzerine etkisi, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi; 2011, Poster sunumu, P-017

• Ebru Gölcük, İbrahim Altun, Cansu Selcan Akdeniz, Senem Tekeoğlu, Göksel Güz, Kıvanç Yalın, Erhan Teker, Murat Sezer, Başak Teker, Veysel Sabri Hancer, Reyhan Diz Küçükkaya, Aytaç Öncül; Genç yaştaki akut koroner sendrom hastalarında glikoprotein 1b alfa kozak polimorfizmi, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi; 2011, Poster sunumu, P-148

• Ömer Celal Elçioğlu, Nilüfer Alpay, Göksel Güz,  Taner Gören; Topikal steroid kullanımına bağlı hipotalamo-hipofizer-adrenal aks baskılanması, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi; 2007, Poster sunumu, P-166