Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Kalp Damarlarının Stentle Açılması
TAVI (Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi)
Mitraclip Yöntemi
Kalp Deliklerinin (ASD,VSD) Ameliyatsız Kapatılması
Koroner Anjiyografi veya Stent
Kronik Total Oklüzyonun Tedavisi
Hipertrofik Kardiyomiyopati
EVAR
Periferik After Hastalığı (Atardamar Tıkanıklığı)
Patent Foramen Ovale
Atrial Septal Defekt
Ventriküler Septal Defekt
Fistül Koil Embolizasyon