Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar