TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN GastroenterolojiMedicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nde poliklinik hizmeti yanı sıra tanı ve tedavi amaçlı tüm endoskopik işlemler yapılmaktadır. Diyagnostik ve terapötik amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ve kalın bağırsak için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir. Ülkemizde az sayıda merkezde yapılabilen reflü tanısında kullanılan impedans testi; yutma zorluğu, kabızlık, dışkı kaçırma tanı ve tedavisinde kullanılan yüksek rezolüsyonlu manometri (solid state HRM) testi kliniğimizde mevcuttur. Son teknolojik imkanlarla tanısı konulan hastalar deneyimli hekimlerimizce endoskopik reflü tedavisi, balon tedavisi, POEM (Z-POEM, POEM, G-POEM, vb.) ile tedavi edilebilmektedir. Ayrıca Medicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü erken evre yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerinin tedavisinde kullanılan ileri endoskopik tedavi yöntemlerinin (endoskopik tümör kazıma)(EMR, ESD, STER, vb.) başarıyla uygulandığı ülkemizdeki en deneyimli merkezlerden biridir.

Medicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü;

Girişimsel İşlemlerimiz;

•Gastroskopi

•Kolonoskopi

•Polipler ve erken evre tümörlerin çıkarılması (Polipektomi, EMR, ESD, STER, vb.)

•Endoskopik reflü tedavisi (ARMA)

•Motilite bozukluklarının endoskopik tedavileri (balon tedavisi, POEM, Z-POEM, G-POEM, vb.)

•ERCP

•Beslenme tüpü takılması (PEG)

•Mide balonu uygulaması

•Karaciğer biyopsisi

Poliklinik Hizmeti Temel İlgi Alanlarımız;

Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

•Yutma zorluğu

•Gastroözefagial reflü hastalığı

•Peptik ülser ve gastritler

•İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

•Gluten enteropatisi

•İshal, kabızlık ve dışkı kaçırma

•Yemek borusu, mide ve bağırsak kanserlerinin erken tanı ve tedavisi

Karaciğer Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

•Sarılık

•Hepatitler

•Siroz

•Safra yolları taşı ve hastalıkları

•Karaciğer ve safra yolu tümörleri

Pankreas Hastalıkları

•Akut ve kronik pankreatitler

•Pankreas kistleri ve kanserleri

Internatıonal Samsun Gastroenteroloji Doktorları