Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Algoloji (Ağrı Polikliniği) Nedir?


Vücudun farklı bölgelerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kronik ağrı ve nedeni bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştiren, hastanelerde ya da diğer sağlık kuruluşlarında bulunan birime algoloji (ağrı) polikliniği adı verilmektedir.

Kronik ağrı kapsamında değerlendirilen 3 ay ya da daha uzun süreli yaşanan ağrıların tanı ve tedavisinin gerçekleştirilmesiyle ilgilenen tıp dalına algoloji denilmektedir. Algoloji, kişinin ağrı nedeniyle bozulan günlük yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Hastanelerin ve benzeri sağlık kuruluşlarının algoloji birimlerinde kişilerin vücutlarındaki her çeşit ağrı tıbbi müdahale yoluyla iyileştirilmektedir.

Algoloji (Ağrı Polikliniği) Hangi Hastalıklara Bakar?

Algoloji birimi, yukarıda sözü edildiği üzere vücuttaki ağrıların tedavisinden sorumludur. Bu birimde tedavi edilen ağrı çeşitleri;  bel ve sırt ağrılarından romatizmal ağrılara, baş ağrılarından psikosomatik ağrılara kadar geniş bir aralıkta ele alınmaktadır. Aşağıda algoloji (ağrı polikliniği) biriminin ilgi alanına giren hastalıklar gruplandırılarak ele alınmıştır.

Yüz ve Baş Ağrıları


Baş ağrısı, algoloji biriminin ilgilendiği yaygın görülen şikayetlerden biridir. Bu grupta en çok görülen ağrı türleri şu şekilde sıralanmaktadır: Gerilim tipi baş ağrısı, migren, kronik yüz ve baş ağrısı tipleri, omurga ile ilgili olan baş ağrıları, yüz nevraljisi (en yaygın görüleni ‌trigeminal nevraljidir).


Kasık ve Karın Ağrıları


Karın ve kasık ağrıları, algolojinin alanına giren bir diğer ağrı çeşididir. Kasık ve karın ağrıları; karın bölgesi iç organları ağrıları, sinirlerin kaslara sıkışması, sırt ve bel ağrılarının yol açtığı yansıma ağrıları şeklinde sıralanmaktadır.

Kasık ağrıları stres, kabızlık, fıtık, spiral kullanımı, apandisit, idrar yolu enfeksiyonu ve dış gebelik gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Karın ağrısı ise ağrının görüldüğü bölgeye göre farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Ağrıların günlük yaşamı etkilediği durumlarda mutlaka bir hekim yardımına başvurulmalıdır.


Sırt ve Göğüs Ağrıları


Özellikle masa başı çalışan kişilerde yaygın olarak görülen sırt ağrıları, toplumumuzda sıkça görülen bir şikayettir. Algoloji biriminin ilgi alanında yer alan sırt ağrıları; boyun fıtığı, skolyoz, osteoporoz, kalp ve akciğer hastalıkları ve fibromiyalji gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Göğüs ağrıları ise reflü, kas ya da kaburgaların sıkışması gibi sebeplerden dolayı baş gösterebileceği gibi kalp, akciğer gibi göğüs bölgesindeki iç organlardaki sorunlardan dolayı da yaşanabilmektedir.


Bel ve Bacak Ağrıları


Kronik bel ve bacak ağrıları, sırt, bel ve bacakta görülebilmektedir. Bu ağrıların temel kaynakları arasında omurga ile ilgili sorunlar yer almakta olup bu sorunlar bel fıtığı, siyatik ve disk dejenerasyonu şeklinde yaşanabilmektedir. Bu tip ağrıların görülmesi halinde mutlaka bir uzman yardımı alınmalı ve algoloji birimine başvuru yapılmalıdır.


Omuz, Boyun ve Kol Ağrıları


Genellikle omurgadan kaynaklı sorunlar (boyun fıtığı, boyun düzleşmesi gibi) nedeniyle ortaya çıkan boyun, omuz ve kol ağrılarının tedavisinde ilaç ve fizik tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Hastanın tedaviye cevap verememesi halinde algoloji birimine başvurması önem arz etmektedir.


Damar Tıkanıklığına Bağlı Ağrılar


Vücuttaki bazı ağrılar damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle atardamarların organlara yeterli kan taşıyamaması sonucunda vücutta çeşitli ağrılar görülebilmektedir. Örneğin bacağa giden damar tıkandığı takdirde bacak ağrısı, kalp damarının tıkanması sonucunda göğüs ağrısı gibi belirtiler çıkmaktadır.


Kanser Ağrıları


Bu ağrı türü; kanserin özellikle ileri evrelerinde olan hastaların sık şikayet ettiği bir sorundur. Ağrının kontrol edilmesi işleminde algoloji ve onkoloji birimi birlikte hareket etmektedir.

Şeker Hastalığına Bağlı Nöropatik Ağrılar


Diyabet (şeker hastalığı), kan damarları ile birlikte sinir liflerine de zarar vermektedir. Sinir liflerinin hasar görmesi sonucunda hastada nöropatik ağrı belirtileri görülmeye başlamaktadır.


Sebebi Bilinmeyen Ağrılar


Algoloji biriminin ilgi alanına giren ağrılar arasında sebebi bilinmeyen ağrılar da yer almaktadır. Sebebi bilinmeyen ağrılar, pek çok hastayı endişelendirebilmektedir. Bu tip ağrıların sebebini bulmak zor olsa da girişimsel yöntemler sayesinde teşhisinin yapılması mümkün olmaktadır. Ağrının kaynağının saptanması işlemi için görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak sinir sistemine kateter yerleştirilmektedir. Bu yöntem sayesinde ağrının sebebi bulunmaktadır.

Özetle algoloji (ağrı polikliniği) biriminin tedavi ettiği ağrı çeşitleri aşağıda açıklanmıştır:

 • Kronik ağrılar
 • Baş ağrıları
 • El bileği ağrıları (karpal tünel sendromu gibi)
 • Kanser ağrısı
 • Romatizmal hastalıklar
 • Zona ağrısı
 • Trigeminal nevralji
 • Boyun ağrıları
 • Sırt ağrıları
 • Bel ağrıları
 • Fibromyalji
 • Kalça, diz, ayak bilek ve ayak ağrıları
 • Omuz, kol ve el ağrıları
 • Boyun ve bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra görülen ağrılar (Bu ağrılar, önceden yaşanan ağrılardan farklı olabilmektedir.)
 • Diyabetik nöropati (şeker hastalarında ortaya çıkan el ve ayaklarda yanma, elektrik çarpması hissi ve batma)
 • Siyatalji (Bel bölgesindeki omurlar arasından çıkan ve topuğa kadar uzanan en uzun en kalın sinir olan “siyatik sinir”de görülen ağrıdır).
 • Travma sonrasında oluşan yaralanmalardan ya da kırıktan sonra ortaya çıkan ağrılar
 • Herhangi bir ameliyat işlemi sonrasında dinmeyen ve kronikleşmeye başlayan ağrılar
 • Psikosomatik ağrılar (Psikolojik rahatsızlıkların bedene yansıması şeklinde görülebilmektedir.)