TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları belirti ve bulguları ,etkenlerin çeşitlilik göstermesi ve bütün organların bu hastalıktan etkilenebilmesi nedeniyle çok farklı olabiliyor.Ateş gibi genel bulgulara ek olarak,etkenin cinsin ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak gelişen spesifik belirti ve bulguların ortaya çıkması mümkün.Çamlıca Medicana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı tarafından ,Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi başarı ile yapılıyor.

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunulması ile hasta tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesi, çağdaş yoğun bakım olanakları, kanser tedavisindeki gelişmeler,cerrahi girişimlerdeki ilerlemeler insan ömrünü uzatıp yaşam kalitesini arttırıyor.Ancak tüm bu gelişmeler bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor.Gerek altta yatan primer hastalığa gerekse uygulanan tedaviye bağlı olarak gelişen, immün sistem baskılanması durumu özellikle fırsatçı ve dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda önemli bir artışa neden oluyor.Tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi izlemini yapan bölüm ,hastanenin antibiyotik kullanım kontrolü ve enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütüyor.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonları, yataklı tedavi kurumlarının hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite , morbidite ve artan tedavi maliyeti enfeksiyon kontrol komitesinin uygulamasını zorunlu kılıyor.İyi uygulanan enfeksiyon kontrol programları ile hastane enfeksiyonları ve hastane harcamaları azaltılabiliniyor.Hastane kalış süresi kısalıyor.

Enfeksiyon kontrol komitesi düzenli olarak yılda 4 kez toplanıyor.hastanenin antibiyotik kullanımının kontrolü ve takibi Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından yürütülür.enfeksiyon kontrol komitesi ,hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesine yönelik bir enfeksiyon kontrol planı uyguluyor.Enfeksiyon kontrol planının amacı; hasta, sağlık çalışanları, ve ziyaretçilerde epidemik hastane enfeksiyonlarını önlemek ve riskleri azaltmaktır.

Çamlıca Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları